Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringens handlingsplan
Mål, åtgärder och tidsplaner för genomförandet av regeringsprogrammets fenomenbaserade helheter

Statsrådets kommunikationsavdelning
7.10.2019 14.04
Pressmeddelande 506/2019

Målet för regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland. I handlingsplanen för Rinnes regering anges de centrala målen för de fenomenbaserade helheter som ingår i regeringsprogrammet samt åtgärder och tidsplaner för att nå målen. I planen anges också vilka ministerier som deltar i beredningen och genomförandet av de olika åtgärderna. Handlingsplanen ersätter inte föresatserna i regeringsprogrammet.

De fenomenbaserade helheterna i regeringsprogrammet är följande: ett ekonomiskt hållbart Finland, ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden, Finland – större än sin storlek i världen, den trygga rättsstaten Finland, ett livskraftigt Finland, ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder, ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland samt kunnandets, bildningens och innovationernas Finland.

Uppföljningen av hur åtgärderna genomförs och målen förverkligas sker på en digital plattform. I synnerhet handlingsplanens uppgifter om tidsplaner preciseras och ändras i takt med att genomförandet av regeringsprogrammet framskrider. Regeringen utvärderar regelbundet genomförandet av regeringsprogrammet och fattar utifrån denna utvärdering beslut om fortsatta åtgärder. Handlingsplanen ses över årligen i samband med regeringens aftonskola i februari och augusti.

Kommunikationen om genomförandet av regeringsprogrammet sker i enlighet med den av regeringen godkända kommunikationsstrategi som offentliggjordes den 7 oktober 2019.

Ytterligare information: Seppo Määttä, avdelningschef för strategiavdelningen, tfn 0295 160 598, Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 177, och Kimmo Hyrsky, specialsakkunnig, tfn 0295 160 191, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen