Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Regeringen sammanträdde för att överlägga om sexualbrott mot barn

Statsrådets kommunikationsavdelning
18.1.2019 12.30 | Publicerad på svenska 18.1.2019 kl. 14.36
Pressmeddelande 27

Vid sin överläggning fick regeringen en lägesrapport av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen i fråga om sexualbrott mot barn och fallen i Uleåborg och Helsingfors. Problemet är omfattande, och särskilt barn och unga blir allt oftare kontaktade på webben. Polisväsendet bör i synnerhet satsa på nätpolisverksamhet.

Sexuellt utnyttjande av barn som på ett eller annat sätt är förknippat med webben är ett omfattande fenomen, och endast en liten del av fallen kommer till polisens kännedom.

En arbetsgrupp bestående av tre kanslichefer (från inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet) bereder förebyggande åtgärder med tanke på skolorna, ungdomsarbetet och socialväsendet. Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten under ledning av minister Kai Mykkänen ansvarar för åtgärdshelheten. Målet är att helheten färdigställs före mitten av februari.

Regeringen behandlade också situationen i fråga om asylsökande som fått avslag på sin asylansökan. I synnerhet samarbetet med Irak vid återsändanden bör effektiviseras. Här kommer Finland att vända sig till Europeiska kommissionen, och i fortsättningen kommer Finland också att förhandla med länder som är i en liknande situation.

Utrikesministeriet kommer att granska internationella överenskommelser för att utreda om ändringar i överenskommelserna möjliggör en bättre hantering av migrationspolitiken.

Regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram från 2015 med uppdaterade åtgärder finns på statsrådets webbplats (på finska).
Social- och hälsovårdsministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av våld mot kvinnor och flickor finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821

Anne Berner Anne-Mari Virolainen Annika Saarikko Antti Häkkänen Anu Vehviläinen Jari Leppä Jari Lindström Juha Sipilä Jussi Niinistö Kai Mykkänen Kimmo Tiilikainen Mika Lintilä Petteri Orpo Pirkko Mattila Sampo Terho Sanni Grahn-Laasonen Timo Soini
Tillbaka till toppen