Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Kysely: Yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikoilla arvioidaan, mutta sen edistäminen jää usein pintapuoliseksi

OikeusministeriöTyö- ja elinkeinoministeriöValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
27.4.2020 9.41
Uutinen 7/2020
Kuva: Pasi Markkanen, Finland Image Bank

Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikkien työnantajien on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää. 27. huhtikuuta julkaistu artikkeli antaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan siitä, miten vuonna 2015 voimaan tulleen lain velvoite toteutuu työpaikoilla ja mihin syihin syrjintäepäilyt useimmiten liittyvät.

Policy Brief -artikkeli perustuu työnantajille ja palkansaajille suunnattuihin kyselyihin, jotka tehtiin yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Kysely kohdistui yli 30 henkilöä työllistäviin työpaikkoihin.

Suuri osa työnantajista täyttää lain vaatimukset yhdenvertaisuussuunnittelusta, mutta tieto ei tavoita palkansaajia

Yhdenvertaisuussuunnittelu on ollut pakollista yli 30 henkeä työllistävillä työpaikoilla vuoden 2017 alusta alkaen. Suunnitelman laatiminen käynnistyy yhdenvertaisuuden arvioinnilla. Tämän jälkeen suunnitelmaan kootaan konkreettisia toimenpiteitä arvioinnissa esiin nousseiden asioiden kehittämiseksi. Suunnitelmasta tulee tiedottaa henkilöstölle, ja toimenpiteiden vaikutuksia tulee seurata.

Vaikka suuri osa työnantajista täyttää lain vaatimukset yhdenvertaisuussuunnitelman teosta, yhdenvertaisuuden arviointi, suunnittelu ja siitä tiedottaminen jäävät vielä usein pintapuoliseksi. Palkansaajien edustajat ovat usein epätietoisia yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioinnista ja henkilöstöä koskevista yhdenvertaisuussuunnitelmista, vaikka yhdenvertaisuuden edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta tulisi lain mukaan käsitellä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Kyselyn vastaajista suuri osa (palkansaajista 69 prosenttia ja työnantajista 74 prosenttia) arvioi, ettei yhdenvertaisuussuunnittelu ja siihen liittyvä prosessi ole toistaiseksi edistänyt yhdenvertaisuutta. Osa on nähnyt syyksi sen, että yhdenvertaisuus on ollut kunnossa jo ennen yhdenvertaisuussuunnittelua. Yhdenvertaisuussuunnittelulla ja siihen liittyvällä prosessilla arvioidaan useammin olevan positiivista vaikutusta niillä työpaikoilla, joissa suunnitelmaa on käsitelty yhteistyössä henkilöstön kanssa ja joissa siitä on tiedotettu henkilöstölle.

Jotta yhdenvertaisuuden edistämisestä tulisi työpaikoilla osa arkea, tarvitaan lisää tietoa hyvistä käytännöistä. Hyvät käytännöt liittyvät usein henkilöstön osallistamiseen.

Syrjintäepäilyt liittyvät useimmiten ikään ja terveydentilaan

Policy Brief -artikkeli avaa myös työpaikoilla tietoon tulleiden syrjintäepäilyjen perusteita ja niiden käsittelyä työpaikoilla. Työpaikoilla esiin tulevat syrjintäepäilyt liittyvät useimmiten ikään ja terveydentilaan.  Yleisimmin asiaa on ratkaistu työpaikalla tai haettu neuvoa ammattiliitolta. Vain harvoin asia on edennyt poliisille, syytteeseen tai tuomioistuinkäsittelyyn tai johtanut hyvityksiin.

Kyselyaineiston perusteella yhdenvertaisuuslain mukaisia syrjintäperusteita ei työpaikoilla aina tunnisteta. Yhdenvertaisuuslain mukaisia syrjintäperusteita ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. Sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä käsitellään puolestaan tasa-arvolaissa.

Yhdenvertaisuuslaki laajemmassa arvioinnissa

Policy Brief -artikkeli on osa laajempaa yhdenvertaisuuslain arviointihanketta, jonka kokonaistulokset julkaistaan syksyllä 2020. Arvioinnin päätoteuttaja on Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja yhteistyössä Owal Group Oy:n kanssa.

Lisätietoja: 

Manager Laura Jauhola, Owal Group Oy, [email protected], p. 050 443 1841,
Tutkijatohtori Kati Nieminen, Helsingin yliopisto, [email protected], p. 044 566 8567
Neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman, Oikeusministeriö, [email protected]
Johtava asiantuntija Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected]

Tillbaka till toppen