Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Minister Tuppurainen och ”Europa är vi”-turnén kommer till Utsjoki

Statsrådets kommunikationsavdelning
27.10.2021 14.20
Pressmeddelande

Invånarna i det nordligaste Finland har möjlighet att diskutera EU-frågor med Europaminister Tytti Tuppurainen i Utsjoki den 2 november. Teman för det öppna diskussionsmötet är gränsöverskridande samarbete och klimatförändringarnas konsekvenser för samekulturen och de lokala näringarna.

Evenemanget i Utsjoki ingår i statsrådets evenemangsserie ”Europa är vi”. Ministrarna kommer under hösten och vintern att besöka olika orter runt om i landet för att höra finländarnas förhoppningar angående EU:s utveckling.

Evenemangsserien är en del av konferensen om Europas framtid, vars syfte är att samla in EU-medborgarnas tankar och åsikter om Europas framtid. Det nordligaste evenemanget inom ramen för både konferensen om Europas framtid och ”Europa är vi”-turnén ordnas i Utsjoki.

”Det är viktigt att vi hör finländare från så många delar av landet som möjligt. Det här nordliga evenemanget erbjuder oss en viktig chans att lyfta fram EU:s nordliga dimension. Finlands geografiska läge ger oss ett exceptionellt perspektiv som också ska få höras under konferensen. Jag hoppas att så många som möjligt griper chansen att dela sina tankar på det sätt de anser naturligt”, säger minister Tuppurainen.

Diskussionen vid evenemanget i Utsjoki fokuserar framför allt på två teman: klimatförändringarnas konsekvenser för näringarna och kulturen i den arktiska regionen samt EU:s yttre gränser och gränsöverskridande samarbete i invånarnas vardag.

Temana behandlas av en panel som består av invånare i den arktiska regionen och i övre Lappland. Dessutom uppmuntras publiken att delta i diskussionen med frågor och egna åsikter.
De frågor som tas upp antecknas på webbplattformen för konferensen om Europas framtid, och Finlands ministrar för fram finländarnas hälsningar vid konferensens plenum.

Det är också fritt fram att dela sina tankar på webbplattformen, som är öppen för alla. Där samlas det in åsikter om bland annat värden, klimat, ekonomi, hälsa och utbildning. Den EU-gemensamma hashtaggen i sociala medier är #FramtidenÄrDin.

Evenemanget i Utsjoki ordnas tisdagen den 2 november i skolan Utsjokisuun koulu. Evenemanget sänds också direkt på webben. Du kan följa direktsändningen eller se videoupptagningen på tidningen Lapin Kansas webbplats och på webbplatsen eurooppaolemmeme.fi. Evenemanget arrangeras i samarbete mellan statsrådets kansli och Utsjoki kommun.

Ytterligare information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 459, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Program för evenemanget i Utsjoki

Plats: Utsjokisuun koulu | Diskussionsledare: Anne Kirste Aikio

17.45 Evenemanget öppnas

Välkomstord – Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Utsjoki kommundirektör
Välkomstord & konferensen om Europas framtid – Tytti Tuppurainen, Europa- och ägarstyrningsminister

18.00 Första diskussionen: Vilka konsekvenser har klimatförändringarna för näringarna och kulturen i den arktiska regionen?

Temat behandlas av en panel under ledning av Anne Kirste Aikio. Publiken uppmuntras att delta i diskussionen med frågor och egna åsikter. Det finns inga förhandskrav för deltagande i diskussionen.

Paneldeltagare:

  • Tytti Tuppurainen, Europa- och ägarstyrningsminister
  • Aslak Holmberg (TBC, deltar eventuellt på distans från Glasgow), Samerådets vice ordförande, ledamot av Utsjoki kommunstyrelse, Ellos Deatnu-aktivist
  • Anni Koivisto, Sametingets vice ordförande, renskötare
  • Asko Länsman, ledamot av Sametinget, renskötare
  • Jouko Kumpula, specialforskare, Naturresursinstitutet

19.00 Musikframförande

Anna Näkkäläjärvi-Länsman, musiker

19.15 Andra diskussionen: Hur syns EU:s yttre gränser och gränsöverskridande samarbete i vardagen för invånarna i regionen?

Temat behandlas av en panel under ledning av Anne Kirste Aikio. Publiken uppmuntras att delta i diskussionen med frågor och egna åsikter. Det finns inga förhandskrav för deltagande i diskussionen.

Paneldeltagare:

  • Tytti Tuppurainen, Europa- och ägarstyrningsminister
  • Heidi Eriksen, kommunläkare i Utsjoki
  • Ismo Manninen, företagare, ledamot av Utsjoki kommunfullmäktige (Sannf)
  • Mika Aikio, andra vice ordförande i Utsjoki kommunfullmäktige (SDP)
  • Elle Aikio, hälsovårdare, Utsjoki kommun

20.10 Avslutande kaffestund
 

Tillbaka till toppen