Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder fastställde riktlinjer gällande boosterdoser av covid-19-vaccin

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.11.2022 19.54 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 11.53
Pressmeddelande 640/2022
Kuvassa ministeri Kiuru

Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder stöder social- och hälsovårdsministeriets riktlinje att kommunerna och välfärdsområdena i fortsättningen ska erbjuda covid-19-vaccin som staten har upphandlat åt alla personer och persongrupper som en läkare vid en verksamhetsenhet inom den offentliga eller privata social- och hälsovården (inkl. företagshälsovården) anser behöva det och som inte har några kontraindikationer enligt vaccinets produktresumé. Ministerarbetsgruppen fastställde detta onsdagen den 9 november.

Vaccinationerna genomförs i enlighet med hälso- och sjukvårdens gällande praxis. Det är frivilligt och avgiftsfritt att ta covid-19-vaccin.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ska tillsammans med aktörer inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården utarbeta anvisningar för distribution och genomförande av covid-19-vaccinationerna. Finska staten står för kostnaderna för vaccinationerna. Social- och hälsovårdsministeriet ska utfärda ett styrningsbrev om ärendet.

Samtliga covid-19-vacciner ger ett bra skydd mot allvarliga former av sjukdomen. Genom covid-19-vaccinationerna minskar man antalet sjukdomsfall och i synnerhet de allvarliga sjukdomsformerna. Dessutom tryggar vaccinationerna en tillräcklig kapacitet inom hälso- och sjukvården och tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. De bidrar också till att hålla samhället öppet.

Förlängning av undantagen till följd av covid-19 i sjukförsäkringslagen

Ministerarbetsgruppen föreslår att de temporära ändringarna i sjukförsäkringslagen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2023. Ändringarna gäller FPA-ersättningar för testning för och vaccinering mot covid-19.

Ersättningstaxorna ändras inte. Ersättningstaxan för PCR-tester ska vara 100 euro och ersättningstaxan för antigentester 36 euro. Ersättningstaxan för vaccineringen ska vara 16 euro.

De temporära lagstiftningsändringar som tidigare gjorts på grund av covid-19-epidemin är i kraft till den 31 december 2022. Det föreslås ingen förlängning av de avvikande villkoren för att få dagpenning vid smittsam sjukdom.

Ytterligare information: Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (covid-19-vaccin), och Liisa Siika-Aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (sjukförsäkringslagen)

 
Tillbaka till toppen