Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Hur såg år 2019 ut för regeringen? – Regeringens årsberättelse lämnades till riksdagen

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.5.2020 14.32
Pressmeddelande 352/2020

Den 20 maj lämnade statsrådet årsberättelsen för 2019 om regeringens verksamhet och om skötseln av statsfinanserna till riksdagen. Regeringens årsberättelse, som utarbetas årligen, är ett omfattande informationspaket om genomförandet av regeringspolitiken, om den offentliga ekonomin och om ministeriernas verksamhet.

I årsberättelsen för 2019 presenteras regeringarnas sammansättningar, de viktigaste nyckeltalen i fråga om regeringens arbete, ministrarnas arbetsfördelning och information om lagberedningen i statsrådet. Årsberättelsen ger en översikt av läget för hållbar utveckling i Finland och beskriver genomförandet av de viktigaste helheterna i regeringsprogrammet. Där rapporteras också om resultaten och effekterna av ministeriernas verksamhet.

I årsberättelsen ingår en översikt som redogör för statens ekonomiska ställning med samlad information om intäkterna, kostnaderna och förmögenhetsställningen i fråga om statens budgetekonomi samt de statliga affärsverken och fonderna.

I helheten ingår också statsbokslutet och en redogörelse för statens bolagsinnehav. Därtill redogörs det för de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden.

I regeringens årsberättelse för 2019 behandlas inte läget under eller efter epidemin av den smittsamma sjukdomen covid-19. Årsberättelsen beskriver läget under 2019, och därför beaktas inte följderna av epidemin till exempel i riskbedömningarna eller i helhetsöversikten av ekonomin.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Assi Salminen, chefredaktör för regeringens årsberättelse, tfn 0295 160 215, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen