Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utnämningen av den nya regeringen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.6.2019 15.06
Pressmeddelande 283/2019

Vid regeringsförhandlingarna kommer partierna överens om regeringens program, antalet ministrar samt hur ministerposterna fördelas mellan partierna och vilken ministrarnas arbetsfördelning är. Efter slutförda regeringsförhandlingar framskrider regeringsbildningen på följande sätt.

 
 1. De förhandlande partiernas riksdagsgrupper samlas till ett gemensamt seminarium där förhandlingsresultatet behandlas. Före utnämningen av den nya statsministern och regeringen måste de förhandlande partierna godkänna förhandlingsresultatet i enlighet med sina respektive stadgar.
   
 2. Efter ett färdigt förhandlingsresultat ska republikens president Sauli Niinistö höra riksdagens talman Antti Rinne, som leder regeringsförhandlingarna, och meddela riksdagen vem som är statsministerkandidat. Kandidaten blir vald till statsminister om mer än hälften vid omröstning i riksdagen understöder det, det vill säga om ja-rösterna är fler än nej-rösterna.
   
 3. Republikens president utnämner den nya statsministern och regeringens övriga ministrar i statsrådet vid föredragning för republikens president. Ministrarna utnämns i enlighet med förslag av den som riksdagen valt till statsminister. Samtidigt beviljas den tidigare regeringens ministrar avsked.
   
 4. Genast efter utnämningen samlas den nya regeringen till ett konstituerande sammanträde. Sammanträdet inleds med att ministrarna avlägger tjänsteed eller avger tjänsteförsäkran samt avger domarförsäkran, om de inte redan tidigare gjort det. Vid sammanträdet beslutar regeringen också om arbetsfördelningen mellan ministrar vid samma ministerium, de lagstadgade ministerutskottens sammansättning och statsministerns och de övriga ministrarnas ställföreträdare.
   
 5. Regeringsprogrammet överlämnas till riksdagen i form av ett meddelande. Efter att ha diskuterat meddelandet röstar riksdagen om förtroende för regeringen. Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen. Regeringen är beroende av riksdagens förtroende när den genomför sitt program.
 
Tillbaka till toppen