Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för ett hållbart välfärdssamhälle: Digitaliseringen är en betydande förändringskraft inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.5.2024 11.25
Pressmeddelande
-

Strategin för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovården väckte diskussion under mötet för ministerarbetsgruppen för ett hållbart välfärdssamhälle. Ministrarna i arbetsgruppen är medvetna om den betydande roll som digitaliseringen har vid utvecklandet av nya metoder för att producera tjänster och utnyttja den data som redan finns för främjandet av finländarnas välfärd.

– Att vi kan förutse servicebehov bättre och automatisera till exempel utlåtanden och intyg kommer troligtvis redan inom en nära framtid att medföra stora fördelar för patienterna, säger social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso som är ordförande för arbetsgruppen. 

Just på de här områdena finns det en stor utvecklingspotential. Strategiarbetet ger konkreta resultat:

  • Åtgärder för att möjliggöra databaserad identifiering av servicebehov och vårdbehov – till exempel genom att man kan identifiera de personer som inte har fått den vård de behöver kan man genom förebyggande minska den belastning som folksjukdomarna orsakar inom vården.   
  • Kartläggning av möjligheterna att automatisera de läkarintyg och läkarutlåtanden som krävs genom att från befintlig data elektroniskt inhämta de uppgifter som behövs. 
  •  Främjande av användningen av artificiell intelligens – enligt de utredningar som redan gjorts finns det en stor användningspotential. Man har redan analyserat möjligheterna att utnyttja AI på ett säkert men snabbt sätt för ändringar i lagstiftningen. Under följande fas inleds försöksprojekt tillsammans med välfärdsområdena. 
  • Som en del av främjandet av användningen av AI sammanförs också statens, välfärdsområdenas, företagsvärldens och organisationsvärldens experter för att planera hur AI ska utnyttjas och hur lagstiftningen och servicemodellerna i anknytning till AI ska utvecklas. 

Huvudmålet för strategin är att utveckla e-tjänsterna så att de stöder människans förutsättningar att upprätthålla sin välfärd, hälsa och funktionsförmåga självständigt. Det minskar kundernas behov av tyngre tjänster, och yrkesfolkets arbetsbörda. Yrkesfolket har då bättre möjligheter att träffa kunderna personligen. 

Målen för strategin för digitalisering och informationshantering inom social- och hälsovård ska i huvudsak uppnås genom det digitaliseringsprogram och andra projekt som ingår i regeringsprogrammet, till exempel projekten för utvecklandet av Kanta-tjänsterna. I mitten av regeringsperioden ska man utvärdera hur digitaliseringsprogrammet har framskridit, och i slutet av regeringsperioden bedöms behovet att uppdatera målen.  

Mer information

Marjo Lindgren, statssekreterare, tfn 0295 342 119, fornamn.efternamn(at)gov.fi