Hoppa till innehåll

Uttalande av Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges statsministrar
Nordens solidaritet med Ukraina – ett år efter krigsutbrottet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.2.2023 10.02
Kolumn
Statsministrarna av Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge 

Idag har det förflutit ett år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. I 365 dagar har detta oförsvarliga, oprovocerade och olagliga militära angrepp orsakat enormt lidande, död och förödelse i en omfattning som vi inte upplevt i Europa sedan andra världskriget. Miljontals människor har blivit tvungna att fly sina hem, familjer har splittrats och de skändliga attackerna mot civilbefolkningen och kritisk infrastruktur fortsätter att skada oskyldiga och utsatta människor.

Vi, de nordiska länderna, vill uttrycka vår orubbliga solidaritet med Ukraina. Vi stöder Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. Vi står beslutsamt på det ukrainska folkets sida och beundrar deras djärva motstånd, deras uthållighet och deras uppoffring. Vi fortsätter ge vårt enträgna stöd i form av politiskt, militärt, humanitärt och ekonomiskt bistånd så länge det behövs, och vi stöder helhjärtat Ukrainas europeiska och transatlantiska ambitioner. 
 
Vi fördömer i starkaste möjliga ordalag Rysslands brutala anfallskrig. Rysslands krig är ett grovt brott mot folkrätten och mot FN-stadgan, och det utgör det allvarligaste hotet mot den euroatlantiska säkerheten på flera årtionden. Ukraina måste få en övergripande, rättvis och hållbar fred, i linje med FN-stadgans principer. Endast Ryssland kan göra slut på detta krig genom att upphöra med fientligheterna och dra tillbaka sina trupper från ukrainskt territorium. Vi uppmanar Ryska federationen att göra detta omgående.

Freden måste baseras på rättvisa och ansvarsskyldighet. Vi får fler och fler rapporter om sexuellt våld, och det är bara ett exempel på de fruktansvärda systematiska brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna som de ryska styrkorna begår. Civilbefolkningen, inklusive barn, som mot sin vilja flyttats bort från Ukraina, måste tillåtas att återvända till sina hem. Alla rapporter om grymheter och brott mot de mänskliga rättigheterna måste utredas grundligt, och de som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser måste ställas till svars. Vi kan inte tillåta någon straffrihet.

Konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina är långtgående. Den ekonomiska stabiliteten, energiförsörjningen och livsmedelstryggheten är allvarligt hotade, och det är de minst utvecklade länderna som betalar det högsta priset. Framförallt är de grundläggande principerna för den europeiska och den globala säkerheten under attack. Folkrätten är vår främsta försvarslinje. Om denna linje bryts på ett enda ställe, äventyras säkerheten överallt. Rysslands utdragna anfallskrig hotar demokratin, kränker de mänskliga rättigheterna och utmanar rättsstatens principer. Dessa grundläggande värderingar måste skyddas. Ukrainas kamp är vår. Ukraina kommer att segra.
 

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges statsministrar 

24 februari 2023