Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ny handbok till stöd för beredningen av statsrådets styrdokument

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.6.2022 13.16 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 14.44
Pressmeddelande 373

Statsrådets kansli har utarbetat en handbok som ska stödja beredningen av styrdokument, göra styrdokumenten enhetligare och förbättra kvaliteten på dem. Syftet är att i enlighet med regeringsprogrammet sammanställa de styrdokument som det fattas beslut om vid statsrådets allmänna sammanträde till en tydlig helhet. Även de övriga ministerierna har bidragit till rekommendationerna i handboken.

Avsikten är att handboken ska kunna tillämpas vid beredningen av olika slags styrdokument. Trots att handboken är avsedd till stöd för beredningen av styrdokument på statsrådsnivå kan den också i tillämpliga delar användas vid beredningen av dokument på ministerie- eller ämbetsverksnivå.
I handboken presenteras bland annat en strukturmall för styrdokument och de olika beredningsskedena. Dessutom redogörs det för hur budgetkonsekvenser ska beaktas i samband med beredningen av dokumenten.

Varje valperiod bereder statsrådet ett stort antal styrdokument som godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde. Dokumenten är mycket varierande både vad gäller utformning och syfte. Styrdokumenten kan grovt taget delas in i redogörelser och i strategier, program och olika planer som utfärdas i form av statsrådets principbeslut.

Statsrådet kan ge riksdagen redogörelser i frågor som gäller förvaltningen eller internationella relationer. Genom statsrådets principbeslut ges statsförvaltningen anvisningar och riktlinjer för beredningen av ärenden. Principbesluten är främst politiska ställningstaganden.
Styrdokumenten är inte rättsligt bindande och deras verkningsfullhet beror på hur de kopplas till statsrådets övriga styrnings- och ledningssystem.

Ytterligare information: Jouni Varanka, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli, tfn 0295 160 177, Anna Kemppi, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 164
 

 
Tillbaka till toppen