Hoppa till innehåll

Uppdateringen av strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inleds

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2024 13.41
Pressmeddelande
Kuvassa on paperiliuskoja pinossa ja niiden päällä suurennuslasi.

Uppdateringen av strateginUppdateringen av strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet inleds under ledning av arbetsminister Arto Satonen och samordnas av arbets- och näringsministeriet. Statsrådet fattade beslut i ärendet vid sitt allmänna sammanträde den 21 mars.

Statsrådet behandlade vid sitt sammanträde om giltigheten för de styrdokument som den nuvarande regeringen och tidigare regeringar beslutat om vid statsrådets allmänna sammanträde ska upphöra eller fortsätta. Statsrådets principbeslut om en nationell strategi och ett nationellt åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förlängdes tills det uppdaterade principbeslutet har godkänts. 

Beredningen är förvaltningsövergripande och sker i samarbete med representanter för olika ministerier och andra myndigheter. Av ministerierna är utöver arbets- och näringsministeriet också inrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet aktivt involverade.

Uppdateringen av åtgärdsprogrammet ska bli klar under 2024. I arbetet utnyttjas den tidigare strategin och det tidigare åtgärdsprogrammet. 

Mer information:

Jukka Sarhimaa, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 330