Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Nytt team för strategisk kommunikation vid statsrådets kommunikationsavdelning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.2.2021 15.59 | Publicerad på svenska 5.2.2021 kl. 15.22
Pressmeddelande 66/2021

Ett nytt team för strategisk kommunikation har inlett sin verksamhet vid kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli. Teamet om fem personer ansvarar för kommunikationsinsatsen Finland fixar det för stärkande av den mentala kriståligheten, som inleddes i början av undantagsförhållandena våren 2020. Teamet stöder också myndigheterna när det gäller beredskap för och hantering av informationspåverkan.

Teamets mandattid löper ut vid utgången av 2022. Motsvarande team har under de senaste åren inrättats bland annat i Estland och Storbritannien.

”En god mental kristålighet hjälper individer och gemenskaper att utstå den mentala press som coronakrisen orsakar. En god mental kristålighet främjar också återhämtningen från kriser och är därför en viktig del av samhällets försörjningsberedskap”, berättar statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski.

Kommunikationsinsatsen Finland fixar det har också till uppgift att stödja det nationella och regionala kommunikationssamarbetet och att bidra med en kanal för hjälp och stöd i samband med coronakrisen.

Kommunikationen bidrar till en starkare yttrandefrihet

Nya typer av hot i informationsmiljön utmanar ständigt demokratin och samhällsordningen. Verksamhet av detta slag har blivit mer systematisk under de senaste åren, och den tekniska utvecklingen har gjort det lättare för olika aktörer att utöva allt större inflytande. Även i Finland har bland annat beslutsfattare, forskare, journalister och tjänstemän under de senaste åren blivit utsatta för avsiktliga och systematiska trakasserier samt avsiktlig och systematisk desinformation och hatretorik.

”Vi har konkret fått se vilken inverkan ord kan ha. Om människor inte vågar ställa upp som kandidater i val eller om journalister och forskare inte vågar utföra sitt arbete, ser framtiden dyster ut för demokratin och vårt samhälle. Vid vår avdelning har ansvaret för arbetet mot informationspåverkan och för yttrande- och åsiktsfrihet tidigare vilat på en enda sakkunnig, som nu får ett helt team till sitt stöd”, säger Anttikoski.

Beteendevetenskaplig forskning som stöd för kommunikationen

Det nya teamet för strategisk kommunikation drar också nytta av det beteendevetenskapliga projektet vid statsrådets kansli och tillämpar beteendevetenskaplig forskning i kommunikationen. 
”Vi har också för avsikt att utnyttja den beteendevetenskapliga kompetensen vid statsrådets kansli för att allt mer experimentera med olika innehåll och metoder för kommunikation. Just nu är det särskilt viktigt att vi har ingående förståelse av människors beteende och de faktorer som påverkar beteendet”, säger Anttikoski.

Teamet för strategisk kommunikation leds av kommunikationschefen Päivi Tampere. Hon har tidigare varit kommunikationschef vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot och rådgivare i strategisk kommunikation vid Estlands regeringskansli. Tampere har lång erfarenhet av projekthantering, kriskommunikation och informationssäkerhet i olika myndighetsorganisationer.

Johanna Kaprio-Papageorgiou, som är specialsakkunnig i kommunikation, har tidigare arbetat med uppgifter inom EU-kommunikation och internationell kommunikation. Hon har tjänstgjort bland annat vid statsrådets kansli som chef för innehåll för EU-ordförandeskapets kommunikation och vid utrikesministeriet som kommunikationskoordinator vid givarkonferensen för Afghanistan 2020.

Innan kommunikationsexpert Jenny Thuneberg började arbeta vid statsrådets kansli var hon bland annat informatör med ansvar för medietjänster och kriskommunikation vid Riksdagsinformationen samt kommunikationschef vid Centralhandelskammaren. Dessutom har Thuneberg länge varit verksam i olika politikrelaterade bakgrundsuppgifter i riksdagen.

Kommunikationsexpert Alma Snellman har tidigare skött kommunikationsuppgifter vid polisen, där hon fått erfarenhet av myndighetskommunikation men också av kriskommunikation och mediekommunikation. Hon har även arbetat vid en kommunikationsbyrå.

Kommunikationsexpert Tiina Varhee övergår till Finland fixar det-teamet från befattningen som kommunikationsassistent vid statsrådets kansli. Tidigare har hon arbetat med marknadskommunikation.

Ytterligare information: Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, och Päivi Tampere, kommunikationschef, tfn 0295 160 911

 
Tillbaka till toppen