Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utreda sätt att öka forsknings- och utvecklingsfinansieringen på lång sikt

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.6.2021 9.54
Pressmeddelande

Den 18 juni tillsatte statsrådets kansli en parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda metoder för att förbinda sig till en långsiktig ökning av den offentliga forsknings- och utvecklingsfinansieringen (FoU-finansieringen). Statsminister Sanna Marins regering beslutade att inrätta en parlamentarisk FoUI-arbetsgrupp i samband med halvtidsöversynen och ramförhandlingarna.

Finland har som mål att öka forsknings- och utvecklingsutgifterna till fyra procent i förhållande till BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-färdplanen). Enligt uppskattningar behövs det årliga tilläggssatsningar på i genomsnitt närmare 600 miljoner euro för att nå målet. Den privata finansieringens andel av denna finansiering skulle vara cirka 400 miljoner euro och den offentliga sektorns cirka 200 miljoner euro, om den offentliga sektorns andel av FoU-finansieringen förblir oförändrad.

FoUI-finansieringen ska vara förutsägbar och långsiktig och den ska utveckla forsknings- och innovationssystemet på ett balanserat sätt. Därför bör man parlamentariskt enas om FoUI-målet och om de finansieringsmetoder som behövs för att nå målet. Ett brett parlamentariskt engagemang för FoUI-målet och för en ökning av den offentliga sektorns FoU-finansiering bidrar med den förutsägbarhet som behövs för att utveckla forsknings- och innovationssystemet och för att öka den privata FoU-finansieringen.

Varje riksdagsgrupp har en medlem och en ersättare i arbetsgruppen. Riksdagsledamot Matias Mäkynen är arbetsgruppens ordförande. Permanenta sakkunniga i arbetsgruppen är understatssekreteraren vid statsrådets kansli samt kanslicheferna vid finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen har till uppgift att utreda alternativa sätt att öka FoU-finansieringen på lång sikt. Arbetsgruppen kartlägger bland annat den långsiktiga planering som görs under normala budgetprocesser, möjligheten till flerårig budgetering och möjligheten att inrätta en fond utanför budgeten för FoU-finansieringen.

Arbetsgruppens mandattid sträcker sig till den 31 december 2021.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 998

 
Tillbaka till toppen