Hoppa till innehåll

Regeringen beslutade om rekommendationer för att bromsa coronavirusets spridning

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.3.2020 14.11 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 15.36
Pressmeddelande 132/2020

Vid sina förhandlingar i dag torsdagen den 12 mars diskuterade regeringen det aktuella läget i fråga om coronaviruset och fattade beslut om rekommendationer och beredskapsåtgärder.

Regeringens rekommendationer i fråga om offentliga tillställningar

Regeringen rekommenderar att alla offentliga tillställningar med över 500 deltagare ställs in fram till utgången av maj. Dessutom rekommenderar regeringen att arrangörer av andra sammankomster gör en riskbedömning innan de ordnar motsvarande tillställningar. Större seminarier och evenemang som ordnas av staten inhiberas fram till utgången av maj.

Ekonomisk beredskap

Regeringen bereder sig på kostnaderna för coronavirusets spridning genom en tilläggsbudget.

Regeringens rekommendationer i fråga om arbetsplatser och närkontakt

Regeringen rekommenderar att de som återvänder från ett epidemiområde avtalar om frånvaro från arbetet (två veckor) och tidpunkten för återgång till arbetet med sin arbetsgivare. Distansarbete bör främjas om det är möjligt med tanke på arbetsuppgifterna. Dessutom är det skäl att undvika andra resor än nödvändiga arbetsresor och skjuta upp semesterresor.

Barn, unga och studerande som återvänder från ett epidemiområde bör avtala om frånvaro från dagvård eller undervisning (två veckor) och tidpunkten för återgång till daghem eller läroanstalt med den som anordnar dagvården eller undervisningen.

All verksamhet som inte är nödvändig, bland annat närkontakt i hobby- och fritidsverksamhet, bör begränsas i syfte att minska smittspridning. Detta är särskilt viktigt för att skydda personer som tillhör riskgrupper. Medborgarna bör agera med omdöme och särskild försiktighet i sina kontakter med riskgrupper. Riskgrupperna omfattar äldre personer och personer med en primärsjukdom.

Beredskap inom social- och hälsovården

Personer som smittats av coronavirus tryggas högklassig och ändamålsenlig vård. Som normal praxis i fråga om testning för coronavirus tillämpas testning på basis av läkarbedömning och konsultation av infektionsläkare. På så sätt säkerställs det att alla som behöver ta tester säkert har tillgång till dem.

Utlandsresor

Medborgarna bör följa reseanvisningarna och göra en reseanmälan i samband med sina nödvändiga resor. Det ses till att resemeddelandena är uppdaterade, och infopunkter om coronaviruset upprättas också vid landsgränserna.

Information

Den nationella telefonrådgivningen utvidgas för att svara på efterfrågan, och rådgivning erbjuds via fler kanaler. Institutet för hälsa och välfärd sammanställer ett informationspaket om coronaviruset på finska och svenska som skickas till alla finländska hem. Institutet för hälsa och välfärds resurser utökas för att trygga sakkunnigarbetet, medborgarrådgivningen och stödet till medborgarna. Dessutom tas en mobilapplikation för medborgarinformation om coronaviruset i bruk.

Vaccin mot coronaviruset

Finland deltar i utvecklandet av ett vaccin mot coronaviruset genom att stödja internationella allmännyttiga organisationer (CEPI, IVI) med sammanlagt 5 miljoner euro.

Beredskap inför eventuella mer omfattande begränsningsåtgärder

Statsministern sammankallar ett parlamentariskt möte där det ska förhandlas om beredskapsåtgärder inför en epidemi.

Ny beredskapslagstiftning krävs för att vidta mer omfattande begränsningsåtgärder (t.ex. regionala begränsningsåtgärder, stängning av skolor, daghem och universitet, begränsning av den offentliga sektorns verksamhet, stängning av stora köpcentrum, förbud mot passagerarfartygstrafik, förbud mot flygtrafik, förbud mot evenemang).


Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, specialmedarbetare, tfn 050 339 2604, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821