Hoppa till innehåll

Regeringen drog upp riktlinjer för gränskontroll vid de inre gränserna och reserestriktioner 

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2020 18.47 | Publicerad på svenska 8.7.2020 kl. 19.50
Pressmeddelande 481/2020

Regeringen fick vid sin överläggning i dag, onsdagen den 8 juli, en översikt över det aktuella epidemiläget och en redogörelse för möjligheterna att trygga säker inresa för utländska plockare av vilda bär.

Regeringen beslutade att den 13 juli 2020 avskaffa inreserestriktionerna vid de inre gränserna i trafiken mellan Finland och länder med likartad incidens av coronavirus som i de länder för vilka den inre gränskontrollen redan har avskaffats. Gränsvärdet är i första hand åtta nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen.

I andra hand kan avskaffandet av den inre gränskontrollen och inreserestriktionerna övervägas från fall till fall i fråga om de länder som haft högst tio nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen. 


Trafiken mellan EU-länder

På basis av det nuvarande epidemiläget avskaffas den inre gränskontrollen för följande länder: Belgien, Grekland, Italien, Liechtenstein, Malta, Nederländerna, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Ungern och Österrike. Finland har redan tidigare slutat med de inre gränskontrollerna i trafiken mellan Finland och Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen samt fritidsbåtstrafiken. 

Restriktionerna fortsätter till den del de fortfarande är nödvändiga på grund av det allvarliga hot som smittläget medför. Utifrån en epidemiologisk bedömning fortsätter kontrollerna vid de inre gränserna och inreserestriktionerna vid landgränsen mellan Finland och Sverige samt i trafiken mellan Finland och Frankrike, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Tjeckien.

Till den del gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter kan de inre gränserna passeras för återresor till Finland, arbetsresor och andra nödvändiga resor.


Restriktionerna vid de yttre gränserna gäller fortsättningsvis med vissa undantag

I trafiken över de yttre gränserna tillämpas på de EU-länder som inte hör till Schengenområdet samt på Förenade kungariket, Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten motsvarande bedömningskriterier för incidensen av sjukdomsfall som de som tillämpas i trafiken över de inre gränserna. Enligt regeringens riktlinjer tillåts därmed trafik mellan Finland, Cypern, Irland, Andorra, San Marino och Vatikanen utan begränsningar.

Begränsningarna fortsätter i trafiken mellan Finland och Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Förenade kungariket och Monaco.

Europeiska unionens råd antog den 30 juni en rekommendation (s.k. grön lista) om avskaffande av begränsningar i gränstrafiken mellan EU och länder utanför EU (s.k. tredjeländer). Rådet rekommenderar att medlemsstaterna på ett samordnat sätt stegvist avskaffar begränsningarna vid de yttre gränserna. Avskaffandet inleddes den 1 juli 2020 i fråga om de länder som räknas upp i den s.k. gröna listan.

Trafiken mellan Finland och de länder som finns på den gröna listan öppnas med vissa begränsningar, om antalet nya sjukdomsfall i landet på den gröna listan är högst åtta per 100 000 personer under de föregående 14 dygnen.

Från och med den 13 juli tillåts arbetsresor och annan nödvändig trafik mellan Finland och Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Uruguay och Kina för dem som bor i dessa länder med motsvarande begränsningar som vid de inre gränserna. 

I fråga om sådana länder som finns på den gröna listan vars antal nya infektioner överskrider gränsvärdet (Kanada, Montenegro, Marocko, Serbien) och andra tredjeländer iakttas de nuvarande begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna.

Vid de yttre gränserna tillåts återresor till Finland och annan nödvändig trafik. Dessutom tillåts transittrafik på flygplatserna. Familjemedlemmar till finska medborgare har möjlighet att resa in i landet oberoende av nationalitet. 


Läget ses över med cirka två veckors mellanrum

Om epidemiläget tillåter det kommer regeringen att se över besluten om begränsningarna i gränstrafiken om två veckor och fattar vid behov nya beslut. Följande ändringar i gränstrafiken avses träda i kraft den 27 juli.

Då ser man över beslutet om återinförande av kontrollen vid de inre gränserna så att gränskontrollen vid de inre gränserna och begränsningarna i gränstrafiken avskaffas i fråga om de EU- och Schengenländer där antalet sjukdomsfall är högst enligt det gränsvärde som använts eller justerats den 13 juli. 

Samtidigt tillåts inresa utan begränsningar över de yttre gränserna från länder som finns på den s.k. gröna listan, där incidensen av sjukdomsfall är högst åtta nya fall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen.

Begränsningarna kan vid behov återinföras om epidemiläget förvärras avsevärt i ett land. 

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner.  

Bärplockare får resa in i landet

Plockare av vilda bär ska få resa in i landet på ett företags inbjudan både över de inre och yttre gränserna. Inresa för bärplockare från Thailand tillåts enligt den landkvot som tidigare beviljats Finland. De thailändska myndigheterna har meddelat att Finlands kvot är 3 000 plockare. 


Mer information:
Jarno Lappalainen, specialmedarbetare, inrikesministeriet, tfn 0400 536 973 (förfrågningar om intervjuer med minister Ohisalo), Jeri Aalto, specialmedarbetare, utrikesministeriet, tfn 050 472 0725 (förfrågningar om intervjuer med minister Haavisto)
Gränsbevakningsväsendets medienummer, tfn 050 456 2862 

Frågor om gränstrafiken https://www.raja.fi/aktuellt/undantagstillstand 
Hälsosäkerheten vid inresepunkter: Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0 295 163 280
Bärplockares inresa: Pipa Turvanen, projektchef, arbets- och näringsministeriet, tfn
0295 047 226