Hoppa till innehåll

Regeringen drog upp riktlinjer för stödpaketet för kultur, konst, motion och idrott samt evenemangsbranschen

arbets- och näringsministerietfinansministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.4.2021 17.33 | Publicerad på svenska 21.4.2021 kl. 18.53
Pressmeddelande 252/2021
kuva: sirkuskoulu OKM

Regeringen drog upp riktlinjer för ett stödpaket som riktar sig till kultur, konst, motion och idrott och evenemangsbranschen. Paketet stöder kulturens, konstens, idrottens och evenemangsbranschens återhämtning från pandemin. Avsikten är att stödja innehållsleverantörerna och samtidigt skapa förutsättningar för arrangörerna så att det uppstår arbete inom branschen och möjligheter för publiken att delta i evenemang när samhället öppnar sig. Stödpaketet kommer att uppgå till 230,86 miljoner euro och ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen. Tilläggsbudgetpropositionen lämnas till riksdagen den 29 april.

Regeringen vill stödja kulturens, konstens, idrottens och evenemangsbranschens återhämtning från pandemin som en del av hela samhällets återuppbyggnad och människors återhämtning. Med tilläggsanslaget stöds aktörerna inom branscherna samt tryggas kontinuiteten i verksamheten. I stödpaketet beaktas i synnerhet mångfalden inom branschen och olika former av arbete, såsom ströjobbare, personer som sysselsätter sig själva, ensamföretagare, frilansare och personer som är verksamma som enskilda näringsidkare. Av paketet riktas 127,36 miljoner euro till kultur och konst, 18,5 miljoner euro till motion och idrott och 85 miljoner euro till evenemangsbranschen i form av en evenemangsgaranti. 

Helheten för kultur och konst består av stipendier och understöd som beviljas aktörer inom kulturbranschen. Anslagen riktas i stor utsträckning till olika konst- och kultursektorer. Cirka hälften, 64,8 miljoner euro, riktas till yrkesutbildade personer inom branschen i form av stipendier samt till företag och ensamföretagare i form av understöd. Stöden fördelas av Centret för konstfrämjande Taike. 

Undervisnings- och kulturministeriet ska fördela sammanlagt 15 miljoner euro till samfund inom det fria fältet inom olika konstområden, sammanlagt 20 miljoner euro till nationella konstinstitutioner och teatrar, orkestrar och museer som får statsandelar och sammanlagt 10,5 miljoner euro till kulturevenemang, sommarteatrar och religiösa sommarevenemang som ordnas som allmännyttig verksamhet av anordnare i aktiebolagsform och vars omsättning är under 150 000 euro.

Till aktörer och föreningshus inom kulturarvsbranschen anvisas sammanlagt 3,5 miljoner euro, till anordnare av grundläggande konstundervisning som fungerar utanför statsandelssystemet 4 miljoner euro och till ämbetsverk inom branschen 1,5 miljoner euro. För understöd till små och medelstora biografer reserveras 8 miljoner euro, som delas ut av Finlands filmstiftelse.

Ett anslag på 18,5 miljoner euro föreslås för motion och idrott. Av anslaget riktas 9 miljoner euro till idrotts- och motionsföreningar, 6 miljoner euro till riksomfattande och regionala idrottsorganisationer och 3,5 miljoner euro till evenemang som ställts in eller lidit förluster samt till kommande evenemang.  

För evenemangsgarantin reserveras sammanlagt 85 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet bereder som bäst en regeringsproposition om evenemangsgarantin. Evenemangsarrangörerna och deras underleverantörer ska ansöka om evenemangsgarantin hos Statskontoret. Evenemangsgarantin är en förhandsförbindelse som ges till en evenemangsarrangör för de kostnader som evenemangsarrangören uppgett. Om evenemanget annulleras eller dess omfattning begränsas med stöd av lag eller ett beslut av myndigheten, betalas ersättning till 85 procent av de faktiska kostnaderna. Garantin ska gälla evenemang som annullerats mellan den 1 juni och 31 december 2021.

Mer information:
Riitta Kaivosoja, överdirektör, tfn 0295 330 129, undervisnings- och kulturministeriet
Esko Ranto, överdirektör, tfn 0295 330 115, undervisnings- och kulturministeriet
Mikko Huuskonen, industriråd, tfn 0295 063 732, arbets- och näringsministeriet