Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen godkände ett lagstiftningsprogram för valperioden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.2.2020 9.20 | Publicerad på svenska 19.2.2020 kl. 10.53
Pressmeddelande 83/2020

Regeringen har godkänt ett lagstiftningsprogram för valperioden 2019–2023. Regeringens lagstiftningsprogram för valperioden innehåller preliminära uppgifter om de lagberedningsprojekt som på ett centralt sätt genomför regeringsprogrammet och om andra viktiga lagberedningsprojekt. Dessutom innehåller programmet uppgifter om EU-rättsakter och pågående EU-lagstiftningsprojekt som är förenade med omfattande behov att ändra den nationella lagstiftningen.

Genomförandet av programmet och eventuella behov att ändra det utvärderas regelbundet. Avsikten är att programmet ska uppdateras årligen. Något motsvarande program har inte utarbetats under tidigare regeringsperioder.

I början av februari godkände regeringen en plan över de regeringspropositioner och statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under vår- och höstsessionen 2020.

Regeringens lagstiftningsprogram för valperioden 2019–2023 (på finska)

Ytterligare information: Henrik Haapajärvi, statsministerns politiska specialmedarbetare, tfn 050 339 2604, och Tuulia Pitkänen, statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden, tfn 0295 160 231, statsrådets kansli

Sanna Marin regeringen
 
Tillbaka till toppen