Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Regeringen godkände lagstiftningsplaner för höst- och vårsessionen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.9.2021 13.48 | Publicerad på svenska 7.9.2021 kl. 14.05
Pressmeddelande 506/2021

Sanna Marins regering har godkänt en plan över de regeringspropositioner och statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2021. Regeringen har för avsikt att lämna 182 regeringspropositioner och nio redogörelser till riksdagen under höstsessionen. Samtidigt godkände regeringen preliminärt planen för vårsessionen 2022.

Regeringens lagstiftningsplan finns på statsrådets webbplats på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/lagstiftningsprogram. Planen uppdateras vid behov under sessionsperioden.

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska fatta beslut om att lämna propositionen till riksdagen.

Närmare information om beredningen av de regeringspropositioner som ingår i lagstiftningsplanen och om enskilda projekt finns i statsrådets projektportal.
 

Ytterligare information: Pirita Ruokonen, statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden, tfn 0295 160 091

Sanna Marin regeringen
 
Tillbaka till toppen