Hoppa till innehåll

Regeringen godkände lagstiftningsplaner för vår- och höstsessionen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 31.1.2022 18.14 | Publicerad på svenska 31.1.2022 kl. 18.22
Pressmeddelande 55/2022

Sanna Marins regering har godkänt en plan över de regeringspropositioner och statsrådets redogörelser som ska lämnas till riksdagen under vårsessionen 2022. Regeringen har för avsikt att lämna 166 regeringspropositioner och 8 redogörelser till riksdagen under vårsessionen. Samtidigt godkände regeringen preliminärt planen för höstsessionen 2022.

Regeringens lagstiftningsplan finns på statsrådets webbplats på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/lagstiftningsprogram. Planen uppdateras vid behov under sessionsperioden.

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska fatta beslut om att lämna propositionen till riksdagen.

Närmare information om beredningen av de regeringspropositioner som ingår i lagstiftningsplanen och om enskilda projekt finns i statsrådets projektportal.

Ytterligare information: Niilo Toivonen, statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden, tfn 050 491 5650