Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Regeringen uppdaterar sina coronastrategier – restriktioner avvecklas stegvis med beaktande av epidemiläget

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.2.2022 14.41 | Publicerad på svenska 2.2.2022 kl. 17.02
Pressmeddelande 59/2022
Bild av statsminister Sanna Marin

Regeringen sammanträdde onsdagen den 2 februari för att ta del av en epidemiologisk lägesrapport, behandla uppdateringen av coronastrategierna och bedöma avvecklingen av restriktioner. Dessutom drog regeringen upp riktlinjer för den fortsatta beredningen av användningen av covidintyget som coronapass.

Antalet coronafall är fortfarande högt i hela landet, men antalet fall som kräver intensivvård har klart minskat. I en del områden har denna epidemivåg eventuellt redan nått sin topp, och belastningen på social- och hälsovården har stabiliserats och börjat lätta. Epidemiläget varierar emellertid inom landet, och i en del områden kan läget ännu försämras.

Det finns fortfarande många som är ovaccinerade och löper risk att smittas. En så hög vaccinationstäckning som möjligt är hörnstenen i bekämpningen av epidemin både nu och i framtiden.

Restriktioner avvecklas stegvis

Regeringen diskuterade avvecklingen av coronarestriktionerna. Restriktionerna bör avvecklas stegvis.

Regeringen fastställde att begränsningarna av restaurangernas verksamhet lättas upp från och med den 14 februari. Restaurangerna ska avsluta sin servering senast klockan 23, och de får hålla öppet till klockan 00. Detta gäller både restauranger som i huvudsak serverar mat och restauranger som i huvudsak serverar alkohol. Om epidemiläget fortsätter att utvecklas i en gynnsam riktning och hälso- och sjukvårdens bärkraft inte är hotad, kan begränsningarna helt och hållet slopas för alla restaurangers del från och med den 1 mars.

Regeringen rekommenderar att alla begränsningar som gäller antalet deltagare i kultur-, idrotts- och evenemangsbranschens offentliga tillställningar och i hobbyverksamhet avvecklas helt och hållet från och med den 14 februari.

Social- och hälsovårdsministeriet utarbetar ett styrningsbrev om dessa rekommendationer till de behöriga myndigheterna i regionerna.

Beredningen av användningen av covidintyget som coronapass fortsätter, ministerarbetsgruppen finslipar hybridstrategin

Regeringen fick en lägesrapport om beredningen av användningen av covidintyget som coronapass. Regeringen beslutade att gå vidare med beredningen av lagstiftning som gäller utvidgad tillämpning och frivillig användning av covidintyget som coronapass, för att ha verktyget till hands om epidemiläget förvärras igen exempelvis till följd av en ny virusvariant.

Coronapasset i sin nuvarande form förblir lagt på is också efter den 15 februari. Ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder fortsätter att diskutera detaljerna kring den fortsatta användningen av covidintyget som coronapass. Användningen av EU:s covidintyg vid resor fortsätter som normalt.

Regeringen förde också en allmän diskussion om hybridstrategin för hantering av epidemin och om strategin för testning och spårning. Beredningen av uppdaterade coronastrategier fortsätter i ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder.

Ytterligare information:   
Henrik Haapajärvi, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 09 1602 2006, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (coronapasset)
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (coronastrategierna)
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (epidemiläget och coronastrategierna)

 
Tillbaka till toppen