Hoppa till innehåll

Regeringens årsberättelse 2022 lämnades till riksdagen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.5.2023 13.53
Pressmeddelande

Torsdagen den 4 maj överlämnade statsrådet till riksdagen årsberättelsen om regeringens verksamhet och skötseln av statsfinanserna 2022.

Berättelsen, som utarbetas årligen, innehåller uppgifter om genomförandet av regeringspolitiken, ministeriernas verksamhet, den offentliga ekonomin, åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden samt statens bolagsinnehav.

I årsberättelsen för 2022 presenteras regeringens sammansättning, de viktigaste nyckeltalen för regeringens arbete samt ministrarnas arbetsfördelning. Frågor som coronavirusepidemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och Finlands ansökan om medlemskap i Nato behandlas också. Dessutom ges en översikt över lagberedningen och över läget för hållbar utveckling i Finland. I berättelsen redogörs det också för regeringens viktigaste politikhelheter i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. 

I årsberättelsen ingår en översikt över statens ekonomiska ställning med samlad information om intäkterna, kostnaderna och förmögenhetsställningen när det gäller statens budgetekonomi och de statliga affärsverken och fonderna. Årsberättelsen innehåller också uppgifter om statens ansvar utanför balansräkningen. Dessutom behandlas närmare bland annat statsbudgeten, ramarna för de offentliga finanserna och penningflödena mellan EU och Finland. Årsberättelsen omfattar även utredningar av statsskulden, de statsfinansiella riskerna och beskattningen. 

Dessutom redogörs det för de statsanställda och för statens lokaler, IKT-projekt och bolagsinnehav. Välfärdsområdenas ekonomi, den kommunala ekonomin samt arbetspensionsanstalterna och andra socialskyddsfonder behandlas också kort.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Peter Westerstråhle, huvudredaktör för regeringens årsberättelse, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 193, statsrådets kansli