Hoppa till innehåll

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade situationen vid östgränsen, säkerheten i samhället samt Finlands deltagande i internationell krishantering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.12.2023 12.21 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 13.44
Pressmeddelande 560/2023

Fredagen den 8 december diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott Finlands deltagande i internationell krishantering.

Finland deltar för närvarande i tio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 450 soldater inom ramen för FN, EU och Nato samt den internationella koalitionen mot IS.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet tog också del av Säkerhetskommitténs årliga rapport om säkerheten i samhället. Dessutom diskuterade presidenten och ministerutskottet beredningen av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Presidenten och ministerutskottet fick även en översikt över gränssäkerhetssituationen vid östgränsen.

Ytterligare information: Petri Hakkarainen, avdelningschef, tfn 0295 351 130, utrikesministeriet; Petteri Korvala, generalsekreterare, tfn 0295 140 700, Säkerhetskommittén; Kirsi Pimiä, kanslichef, tfn 0295 488 203, inrikesministeriet