Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsminister Petteri Orpos hälsning till republikens president Alexander Stubb den 1 mars 2024

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.3.2024 15.16
Tal

Statsminister Petteri Orpo höll ett tal vid installationen av republikens president Alexander Stubb den 1 mars. Det talade ordet gäller.

Ärade Republikens President,

finska folket har valt Er till republikens president. De värderingar och idéer Ni företräder fick majoritetens stöd vid folkvalet.

Republikens president leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet. Jag önskar uttrycka statsrådets vilja till ett nära samarbete med Er.

Ni tillträder Ert ämbete i en tid av osäkerhet. Det pågår ett krig i Europa, och Ukraina behöver stöd från oss. Ni har alltid varit en förkämpe för västerländska värderingar, men nu är de hotade. Vi måste kämpa för dessa värderingar hårdare än någonsin.

Stormakterna söker sina positioner igen. Vi har stängt vår östgräns till följd av Rysslands påverkansverksamhet. Vår nation och hela Europa står inför stora frågor. Jag tror att Era tidigare uppdrag har gett Er utmärkta färdigheter att sköta alla de uppgifter som enligt grundlagen hör till republikens president.

Era nätverk och språkkunskaper gör det möjligt att ytterligare stärka Finlands internationella ställning. Ni har fått se saker ur ett globalt perspektiv bland annat i Er roll inom internationell fredsmedling vid CMI.

Utmanande tider väntar Finland. Vi är tvungna att fatta svåra beslut för att kunna trygga den finländska välfärden också för kommande generationer: en högklassig utbildning, fungerande hälso- och sjukvårdstjänster och omsorg för alla som behöver den. Samtidigt är det vår uppgift att stärka förtroendet och tron på en ljusare framtid.

Finland och finländarna har alltid klarat sig, även ur svåra situationer, och det gör vi också nu.
Ni har sagt att Ni vill förena det finska folket. Att upptäcka och slå vakt om sådant som förenar är en viktig uppgift i en tid där ytterligheter ofta dominerar debatten. Ni har redan visat att Ni har förmåga att lyssna, tacka och diskutera på ett sätt som visar respekt för motparten. Jag är övertygad om att denna positiva kraft kommer att prägla Ert arbete också framöver.

Herr Republikens President, mottag statsrådets och tjänstemannakårens bästa lyckönskningar och försäkran om högaktning.

 
Tillbaka till toppen