Hoppa till innehåll

Statsminister Petteri Orpos tal vid avtäckningsceremonin för minnesmärket över Mauno Koivisto

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.11.2023 17.08
Tal

Statsminister Petteri Orpos tal vid avtäckningsceremonin för minnesmärket över Mauno Koivisto den 25 november 2023. (det talade ordet gäller)

Ärade republikens president Niinistö och doktor Haukio,
president Halonen och professor Arajärvi,
fru Koivisto,
bästa gäster!

I dag, den 25 november, är det exakt hundra år sedan president Mauno Henrik Koivisto föddes. Med det minnesmärke som avtäcks i dag hedrar statsrådet president Koivistos minne och omfattande livsverk.

President Koivisto är ett av de stora namnen i vårt lands historia. Hans liv är en finländsk framgångssaga.

Koivisto föddes för hundra år sedan i ett Finland som var ett helt annat land än det är i dag. Snickaren Juho Koivistos och sömmerskan Hymni Koivistos mellersta barn hade sitt födelsehem i ett spisrum i Åbo centrum.

Efter folkskolan gick arbetarfamiljens son ut i arbetslivet, sedan ut i krig. Han stred också i fjärrpatrullen under ledning av den legendariska Lauri Törni.

Efter kriget avancerade Koivisto långt på den lärda banan, från aftonläroverket till mellanskolan och vidare till Åbo universitet. Han blev filosofie doktor, bankdirektör, finansminister, statsminister och år 1982 republikens president.

Finlands östpolitik förändrades efter Sovjetunionens sammanbrott. Koivisto var den första presidenten efter att VSB-pakten upphävdes och kalla kriget upphörde.

Under president Koivistos ledning ansökte Finland om medlemskap i Europeiska unionen 1992. Det var ett av de viktigaste besluten i det självständiga Finlands historia.

Minnesmärket Förmedlaren beskriver Koivistos roll som president mellan öst och väst. Minnesmärket är formgivet och tillverkat av skulptören Kirsi Kaulanen, som år 2021 utsågs till vinnare i en formgivningstävling om minnesmärket som utlystes av statsrådets kansli.

Här i Lilla parlamentets park finns minnesmärket mitt i det vardagliga livet, tillgängligt för stadsborna och oss alla.

President Koivisto gjorde inte mycket väsen av sig. För oss finländare var han ”hela folkets Manu”, en klok statschef som vi uppskattade och tog efter. Vi minns bilder av president Koivisto på volleybollplanen och med Tellervo på landet i Täkter i Ingå.

Till hans vanor hörde att läsa mycket och att grubbla och fundera, hela livet igenom.

Världsläget var spänt under Koivistos presidentperiod. Och spänningarna finns fortfarande kvar. Koivistos förståelse av Ryssland och dess historia behövs också i dag.

År 2001 gav Koivisto ut verket ”Venäjän idea”, i svensk översättning ”Den ryska idén”. Med tiden har verket blivit än mer aktuellt. 

Ryssland för ett brutalt anfallskrig mot Ukraina. Vid Finlands östra gräns har under de senaste veckorna pågått en störning som hela tiden trappats upp. Koivistos tankar ger en ram för nuet.

Vi minns hans arbete och liv med stor vördnad.