Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Sanna Marin bjuder in riksdagspartierna till en parlamentarisk debatt om nivån på Finlands forsknings- och utvecklingsutgifter och om dess framtida utveckling

Statsrådets kommunikationsavdelning
16.4.2021 14.46 | Publicerad på svenska 20.4.2021 kl. 10.57
Pressmeddelande 240

Regeringen har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel till 4 procent av Finlands BNP före 2030. Ökad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) och en höjning av utgifterna till 4 procent förutsätter ett långsiktigt engagemang över valperioderna. Stärkandet av FoUI-verksamheten kräver också en allmänt godtagbar gemensam syn samt en ambitiös och konsekvent forsknings- och innovationspolitik.

Finlands konkurrenskraft och välfärd bygger på kunnande, forskning och innovationer. Forskning och innovationsverksamhet är av avgörande betydelse med tanke på produktivitetstillväxt, näringslivets förnyelse och skapande av välfärd. FoUI-verksamheten tar fram lösningar på stora samhälleliga utmaningar.

Den ekonomiska tillväxten i Finland har mattats av och släpat efter jämfört med utvecklingen i jämförelseländerna redan i tio års tid. Utsikterna för ekonomisk tillväxt är fortfarande svagare än till exempel i de övriga nordiska länderna. Enligt ett omfattande samförstånd kan påskyndandet av tillväxt enbart grunda sig på ökad arbetsproduktivitet, som baserar sig på uppdaterad kompetens hos arbetskraften och på en mer verkningsfull FoUI-verksamhet än för närvarande.

FoUI-verksamheten har minskat i Finland. Verksamhetens intensitet ökade fram till 2009, då den utgjorde 3,75 procent av BNP. Därefter minskade andelen av BNP fram till 2015, varefter den har stigit något. I internationell jämförelse ligger Finland inte längre bland de ledande länderna i fråga om FoUI-verksamhetens intensitet. Statsminister Marins regering har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av Finlands BNP från nuvarande drygt 2,7 procent till 4 procent före 2030.

Ökad FoUI-verksamhet och en höjning av utgifterna till 4 procent förutsätter ett långsiktigt engagemang över valperioderna. Stärkandet av verksamheten kräver också en allmänt godtagbar gemensam syn samt en ambitiös och konsekvent forsknings- och innovationspolitik.

Statsminister Sanna Marin bjuder in riksdagspartierna till en parlamentarisk debatt om nivån på FoUI-finansieringen och om dess långsiktighet.  Målet är att skapa en grund för ett långsiktigt engagemang för ökade investeringar i forskning och utveckling. Det behövs en gemensam syn på och ett åtagande om hur målet om en BNP-andel på 4 procent ska nås före 2030. Dessutom behövs en plan för att trygga den offentliga finansiering som behövs för att nå målet och en plan för att stärka långsiktigheten i fråga om innehållet i och förfarandena för forsknings- och innovationspolitiken.

Mer information: Seppo Määttä, avdelningschef, tfn 0295 160 598, och Joonas Rahkola, specialmedarbetare, tfn 0295 160998, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen