Hoppa till innehåll

Statsrådet fattade beslut om teman för den strategiska forskningen 2024

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.12.2023 14.31 | Publicerad på svenska 28.12.2023 kl. 14.42
Pressmeddelande

Statsrådet fattade beslut om temaområden för den strategiska forskningen 2024 vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 28 december. Temaområdena är ”Vatten för välfärd, säkerhet och fred” och ”Demokratins framtid”.

Statsrådet har fastställt de centrala temaområdena för den strategiska forskningen 2024 efter att ha fått ett initiativ av rådet för strategisk forskning. I sitt initiativ till statsrådet i juni föreslog rådet temana ”Vatten för välfärd, säkerhet och fred” och ”Växelverkan mellan migration, arbete och välfärd i framtidens Finland”. Dessutom föreslog rådet att den övergripande prioriteringen ska vara ”Demokrati”. Beredningen av migrationstemat fortsätter självständigt vid sidan av de teman som nu fastställts, så att det ska kunna bli ett tema för den strategiska forskningen 2025.

Som bevillningsfullmakt för forskningsfinansieringen 2024 föreslås 55,631 miljoner euro. Rådet för strategisk forskning informerar separat om tidsplanen för ansökningsomgången.

Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklingen av samhällets funktioner och som syftar till att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.

Rådet för strategisk forskning beslutar bland annat om programhelheter, organisering av ansökningsomgångar och val av forskningsprojekt. Dessutom ansvarar rådet för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt som ska finansieras betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Risto Artjoki, statssekreterare, tfn 09 160 220 06, statsrådets kansli