Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finlands kandidater till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.6.2020 15.44 | Publicerad på svenska 4.6.2020 kl. 15.53
Pressmeddelande 391

Statsrådet har den 4 juni 2020 nominerat Finlands kandidater till ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för perioden 21.9.2020–20.9.2025. Finland har 9 platser i kommittén med sammanlagt 326 platser.

Ekonomiska och sociala kommittén är ett rådgivande organ inom Europeiska unionen. Den avger yttranden och informationsrapporter både på begäran av EU:s institutioner och på eget initiativ. Kommittén består av tre grupper: arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper. Kommittén ger olika intressegrupper en möjlighet att påverka EU:s lagförslag och andra åtgärder.

Finlands nomineringar till arbetsgivargruppen för följande femårsperiod representerar Finlands Näringsliv EK, Centralhandelskammaren och Företagarna i Finland. I arbetstagargruppen ska å sin sida fortsättningsvis sitta representanter för Akava, FFC och STTK, medan det i gruppen för andra intressegrupper finns representanter för Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, delegationen för hushålls- och konsumentfrågor/Konsumentförbundet samt SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Statsrådet har nominerat följande finländska kandidater till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén:

Grupp I, arbetsgivare

  • Finlands Näringsliv EK, Janica Yli-Karjula, ledande sakkunnig
  • Centralhandelskammaren, Timo Vuori, direktör
  • Företagarna i Finland, Mira-Maria Kontkanen, EU-sakkunnig

Grupp II, arbetstagare

  • Akava, Markus Penttinen, chef för internationella ärenden
  • FFC, Pekka Ristelä, chef för internationella ärenden
  • STTK, Maria Häggman, chef för internationella ärenden

Grupp III, andra intressegrupper

  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Simo Tiainen, direktör
  • Delegationen för hushålls- och konsumentfrågor/Konsumentförbundet, Tiina Vyyryläinen, teamledare
  • SOSTE Finlands social och hälsa rf, Vertti Kiukas, generalsekreterare

Europeiska unionens råd ska med kvalificerad majoritet anta den förteckning över ledamöter som upprättas i enlighet med förslag från varje medlemsstat. Före det ska rådet höra Europeiska kommissionen.

Ytterligare information: Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen