Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Jubileumsåret Finland 100 år var historiskt omfångsrikt och genomslagskraftigt

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.9.2018 11.02
Pressmeddelande 433/2018

Omfattningen och betydelsen av det självständiga Finlands 100-årsjubileum 2017 har visat sig vara större än beräknat. Jubileumsåret blev det mest omfångsrika temaåret någonsin, ett historiskt fenomen som påverkade hela samhället. Detta framgår av en Finland 100 år-rapport som publicerades i dag. Rapporten innehåller mångsidig information om jubileumsåret och en preliminär analys av dess effekter. Materialet förväntas uppmuntra till fortsatt forskning och till fortsättning på den nya tradition som jubileumsåret inledde.

”Jubileumsåret blev mycket mer omfångsrikt och mångsidigt än förväntat. Finland 100 år engagerade, sporrade och sprängde gränser. Jubileumsåret ökade det sociala kapitalet och den kulturella mångfalden. Det bidrog också till aktivitet och förnyade våra handlingssätt”, sammanfattar Pekka Timonen iakttagelserna i rapporten. Timonen var generalsekreterare för projektet Finland 100 år.

Finland 100 år-rapporten skildrar jubileumsårets historia och redogör för olika forskningsresultat med anknytning till temat.

”Den rapport som nu blivit klar erbjuder exceptionellt intressant information och öppnar helt nya perspektiv. Jubileumsåret lyckades än en gång överraska med sin omfattning och styrka”, fortsätter Timonen.

Projektet Finland 100 år genomfördes på ett engagerande sätt i syfte att hitta nya former av samarbete. Upplevelsen har bevisligen förenat människor och haft effekter på flera olika nivåer i samhället.

”Jubileumsåret Finland 100 år förnyade finländarnas självständighetsfirande på ett positivt sätt. Den högtidliga festen blev också en glad fest”, konstaterar statssekreterare Paula Lehtomäki från statsrådets kansli glatt.

Ett forskningsprojekt om jubileumsårets arv inleds i oktober

Rapporten om jubileumsåret visar att det finns möjligheter till fortsatt forskning kring temat.

Därför inleder statsrådets kansli ett forskningsprojekt där resultaten och effekterna av jubileumsåret utvärderas i mer omfattande grad. Syftet med forskningsprojektet, som genomförs åren 2018–2020, är att dra nytta av arvet från jubileumsåret Finland 100 år.

”Det är viktigt att samhället drar nytta av de idéer och handlingsmodeller som det speciella evenemanget gav upphov till. Det material som har samlats in ger en bild av den här tiden och är värdefull även ur ett forskningsperspektiv”, säger Lehtomäki.

Forskningsprojektet om jubileumsårets arv inleds med ett öppet hackathon i oktober. Projektet finansieras med anslag som reserverats för det självständiga Finlands 100-årsjubileum.

Bilder

Finland 100 år-rapporten

Du kan bekanta dig med huvudpunkterna i statsrådets kanslis Finland 100 år-rapport på webben på adressen suomi100raportti.fi. På webbplatsen finns också hela rapporten i pdf-format.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, tfn 0295 160 220, [email protected], statsrådets kansli

Siffror om jubileumsåret Finland 100 år

5 000 programprojekt i Finland och i världen
800 000 aktörer som bidragit till programmet
170 000 evenemang
Finland 100 år-program i över hundra länder på alla kontinenter

Enligt finländarna*

Var jubileumsåret lyckat (93 %)
Firades självständigheten på ett mer uppsluppet sätt än tidigare (71 %)
Stärktes känslan av samhörighet i samhället (83 %)
Stärktes Finlands internationella anseende (94 %)

*Finland 100 år-uppföljningsundersökning 2015–2018, Statistikcentralen

suomi100raportti.fi
suomifinland100.fi

******

Finland 100 år. Det självständiga Finland fyllde 100 år den 6 december 2017. Vår generations viktigaste jubileum firades hela året under temat ”tillsammans” både i Finland och i över hundra andra länder på alla kontinenter. Sammanlagt 5 000 olika projekt anslöt sig till det öppna programmet och över 800 000 finländare och Finlandsvänner var med och skapade programmet. Organisationen för Finland 100 år vid statsrådets kansli svarade för planeringen och genomförandet av jubileumsåret. suomifinland100.fi, #suomi100, #finland100

 
Tillbaka till toppen