Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Bakgrund till den omtalade försäljningen av Raskone Ab

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.1.2019 14.22 | Publicerad på svenska 7.1.2019 kl. 10.52
Nyhet 3/2019

Tidskriften Suomen Kuvalehti gick den 3 januari 2019 ut med en nyhet om försäljningen av det statsägda bolaget Raskone Ab. I motsats till vad som har påståtts i offentligheten har avdelningen för ägarstyrning lovat att besvara journalisternas begäran om information inom utsatt tid.

Projektet för försäljning av Raskone Ab inleddes 2015, då avdelningen för ägarstyrning gav en utomstående finansiell rådgivare i uppdrag att utreda ägarens olika möjligheter i fråga om ägandet av bolaget. Riksdagen hade gett fullmakt att avstå från innehavet 2009.

Under våren 2016 tog den finansiella rådgivaren kontakt med cirka 80 aktörer, bland annat kapitalplacerare och industriella aktörer. Det lämnades sammanlagt sju preliminära anbud under 2016–2017.

Det nästa steget i projektet var avtalsförhandlingar med en köparkandidat sommaren 2016, men förhandlingarna var resultatlösa och strandade.

Hösten 2017 fick avdelningen för ägarstyrning via Raskone kännedom om Lease Deal Groups intresse i bolaget, vilket ledde till förhandlingar senare under hösten.

Lease Deal Group lämnade ett anbud i november 2017. Anbudet överträffade den ekonomiska rådgivarens förväntningar och var ur tjänstemannasynpunkt det bästa anbudet med tanke på helheten. Finanspolitiska ministerutskottet förordade försäljningen av aktierna till Lease Deal Group i december 2017. Statsrådet fattade beslut om försäljningen i januari 2018.

Minister Lintilä har inte tagit initiativet till försäljningen av Raskone Ab eller påverkat förhandlingarna. Försäljningen av bolaget bereddes och föredrogs av tjänstemän.

Den totala köpeskilling som Lease Deal Group betalade för Raskones aktier var cirka 3,2 miljoner euro. I samband med affären köpte Lease Deal Group av staten också kapitallånefordringar på cirka 4,5 miljoner euro inklusive räntor.

Tillbaka till toppen