Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Den nya regeringens besök hos republikens president 6.6.2019

Statsrådets kommunikationsavdelning
6.6.2019 15.40
Tal

Statsminister Antti Rinnes tal till republikens president

(med reservation för ändringar)

Herra tasavallan presidentti

Ärade republikens president

I april röstade finländarna in nya ledamöter i riksdagen. Styrkeförhållandena i riksdagen förändrades, så som alltid i val. Socialdemokraterna blev största parti, och därmed inleddes regeringssonderingarna under ledning av SDP.

Utifrån lät man förstå att utgångsläget är mycket svårt, enligt vissa till och med omöjligt. Av erfarenhet vet jag att det på förhand inte lönar sig att döma ut frågor som för svåra, för att inte säga omöjliga, för det tar energi som behövs i själva beslutsfattandet.

SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP deltog i regeringsförhandlingarna. De fem partierna hade ett gott samarbete. Vi hängde inte av oss våra egna åsikter i Ständerhusets garderob, men vid förhandlingsbordet bidrog alla med sina egna värderingar och dessutom med en lösningsorienterad inställning och samarbetsanda.

Utifrån detta föddes en framtidsregering och ett program som blickar framåt. Den nya regeringen har ett starkt folkligt mandat att föra en framtidspolitik och skapa ett Finland som följer principerna för hållbar utveckling.

Regeringen offentliggjorde sitt program i det nya centrumbiblioteket Ode ‒ direkt till finländarna, bland folket och i bildningens hemvist. Bibliotek är dessutom förknippade med en god finländsk princip: det vi har till låns ska lämnas tillbaka i gott skick.

Ärade republikens president,

I riksdagsvalet 2019 lyftes frågan om en lösning på klimatförändringen fram tydligare än någonsin tidigare. Ett gammalt ordspråk lyder ”Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans”.

När det gäller att begränsa klimatförändringen måste vi gå långt – och snabbt. Det är denna regering beredd att göra tillsammans. Klimatkrisen utgör ett hot mot hela mänskligheten, och vi tar den på allvar. Vi gör det inte enbart med tanke på våra barn och kommande generationer, utan också för att det är vad som måste göras, och det är nu det ska ske. På 2030-talet har vi inte längre råd att fråga oss om vi trots allt borde ha gjort något.

Den nya regeringen har förbundit sig till en ansvarsfull ekonomisk politik och sysselsättningspolitik. Vi har förbundit oss att stärka Finlands konkurrenskraft och sysselsättningsutveckling. Därför har vi beslutat att genomföra betydande framtidsinvesteringar och reformer när det gäller kompetens, utbildning och forskning. Ett kunnigt folk är ett framgångsrikt folk.

Den nya regeringen kommer samtidigt att arbeta för rättvisa. Vi ska undanröja ojämlikhet och minska inkomstskillnaderna. Detta är viktigt, för den finländska välfärdsstaten bygger på tanken om att vi alla sitter i samma båt. Att allmän välfärd ligger i allas intresse.

I juli tar Finland över EU-ordförandeskapet, och det ger oss stora möjligheter. Finland har intagit en plats i det främsta ledet som en aktiv och samarbetsvillig påverkare inom EU. Vi har förbundit oss till en aktiv utrikespolitik, som republikens president leder i samverkan med statsrådet.

Denna regering vill föra en hederlig och rättvis framtidspolitik som borgar för en bättre morgondag. I Finland, i Europa och på det internationella planet.

Ärade republikens president

På den tillträdande regeringens vägnar tackar jag Er för Er hälsning och det stöd Ni utlovat. Jag ber Er ta emot regeringens hälsning och försäkran om dess högaktning.

Nyt työnsä aloittavan hallituksen puolesta kiitän Teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta. Vastaanottakaa hallituksen tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.

Antti Rinne
Tillbaka till toppen