Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Statsrådet tillsatte ny ministerarbetsgrupp för befolkningspolitik

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.11.2019 14.34
Pressmeddelande 624/2019

Vid sitt allmänna sammanträde den 28 november 2019 tillsatte statsrådet en ny ministerarbetsgrupp för befolkningspolitik. Ministerarbetsgruppen har till uppgift att följa befolkningsstrukturens utveckling, gå igenom orsakerna till utvecklingen och lägga fram strategiska riktlinjer och förslag som gäller anpassning till den nya befolkningsstrukturen och tryggande av en hållbar befolkningsutveckling.

Nativiteten i Finland har sjunkit stadigt under hela 2010-talet och var rekordlåg 2018. Finland är en av de första välfärdsstater i världen att stå inför de utmaningar och möjligheter som en åldrande befolkning medför.

De första riktlinjerna väntas till våren

Arbetsgruppen ska behandla åtminstone följande frågor:

  • Ekonomisk och annan osäkerhet bland unga vuxna samt lindring av den
  • Konsekvenserna av ekonomisk, social och regional ojämlikhet för nativiteten samt åtgärder i anslutning till dessa
  • Den sjunkande nativitetens konsekvenser för de offentliga tjänsterna
  • Barn och föräldraskap i anknytning till olika livsskeden och dagens arbetsliv
  • Invandringens, utvandringens och den interna migrationens konsekvenser för befolkningsstrukturen i olika delar av landet
  • Föräldraskapets betydelse för kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden samt fördelning av vårdnadsansvaret
  • Ett familjevänligt arbetsliv och ett mer barnvänligt samhälle samt stöd till medborgare så att de kan skaffa så många barn de önskar
  • Utveckling av befolkningspolitiska indikatorer som gäller familjebildning, konsekvenser för nativiteten, ett gott liv och en hållbar befolkningsutveckling
  • Tryggande av lika förutsättningar för barn oberoende av deras bakgrund.

Arbetsgruppen har för avsikt att lägga fram sina första riktlinjer och konkreta åtgärdsförslag före ramförhandlingarna våren 2020 och en mer omfattande uppsättning åtgärder före regeringens halvtidsöversyn.

Ministerarbetsgruppen för befolkningspolitik är den sjunde ministerarbetsgrupp som den nuvarande regeringen har tillsatt. De övriga sex är ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen, ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik, ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård, ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer, ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik och ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet.

Den nya arbetsgruppens ordförande är statsminister Antti Rinne. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är näringsminister Katri Kulmuni (vice ordförande), familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen, inrikesminister Maria Ohisalo, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Statsrådets allmänna sammanträde utser senare ministerarbetsgruppens generalsekreterare.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli, och Dimitri Qvintus, statsministerns specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956

Tillbaka till toppen