Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådet fattade beslut om teman för den strategiska forskningen 2020

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.10.2019 14.20
Pressmeddelande 517/2019

Vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 10 oktober fattade statsrådet beslut om temaområden och prioritering för den strategiska forskningen 2020. Temaområdena är klimatförändringen och människan samt informationslitteracitet och informationsbaserat beslutsfattande. Dessutom fastställde statsrådet att gemenskap ska beaktas som en övergripande prioritering i båda temaområdena 2020.

Statsrådet har på initiativ från rådet för strategisk forskning fattat beslut om centrala temaområden och prioriteringar för den strategiska forskningen. År 2020 är bevillningsfullmakten för denna forskningsfinansiering sammanlagt 55,6 miljoner euro. Rådet för strategisk forskning informerar separat om tidsplanen för ansökningsomgången.

Med strategisk forskning avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklandet av samhällets funktioner och tjänster i syfte att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.

Rådet för strategisk forskning beslutar bland annat om programhelheter, organisering av ansökningsomgångar och val av forskningsprojekt. Dessutom ansvarar rådet för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt som ska finansieras betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Joonas Rahkola, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16001, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen