Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Andra delen av statsrådets framtidsredogörelse erbjuder lösningar inför förändringar i arbetet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.10.2018 14.38
Pressmeddelande 470/2018

Statsrådets framtidsredogörelse är ett underlag för fortsatt diskussion för att hitta lösningar på de utmaningar som förändringar i arbetet för med sig.

Andra delen av statsrådets framtidsredogörelse lämnades till riksdagen för behandling den 11 oktober 2018. Publikationen i två delar redogör för hur arbets- och anställningsformerna blir allt mångsidigare och förutsätter därmed ändringar till exempel i lagstiftningen och den sociala tryggheten.

Förändringar i arbetet orsakar spänningar i organiseringen av arbetet, arbetets innehåll, kompetenskraven, försörjningen och arbetets betydelse. En lösning på spänningarna kan hittas genom att tillsammans diskutera hur vi vill att arbetets framtid ska se ut och genom att vidta långsiktiga politiska åtgärder för att nå målen.

Det är i huvudsak kommande regeringar som ska begrunda och hitta olika lösningar i dessa frågor. Framtidsredogörelsen är ett led i beslutsfattandet och beredningen på lång sikt som fördjupar diskussionen om arbetets framtid och omvälvning. Målet är att lösningarna på detta fenomen som påverkar hela samhället kan genomföras långsiktigt över valperioderna.

I redogörelsen presenteras en vision om arbetets framtid där företagare, hyrda arbetstagare och plattformsarbetstagare åtnjuter lika omfattande social trygghet och samhälleligt skydd som lönearbetare. Anställningsformen inverkar inte på hur man sörjer för arbets- och funktionsförmågan. Artificiell intelligens och robotik skapar nya förutsättningar för komplettering av mänskliga färdigheter. I Finland skapas ett system för livslångt lärande som omfattar alla befolkningsgrupper och har hög kvalitet, och det ska bli känt som en likadan framgångssaga som den finländska grundskolan. Var och en har möjlighet att samtidigt försörja sig, utveckla sig och känna sig som en betydelsefull samhällsmedlem. De sociala skillnaderna mellan olika grupper jämnas ut i enlighet med målen för hållbar utveckling. Arbete uppskattas tack vare dess mångsidiga värdeskapande i samhället.

I lösningarna betonas kontinuerligt lärande och bemötande av förändringar i fråga om försörjning. Arbetets omvälvning är också en global fråga med migration och arbetskraftsinvandring i fokus. Förändringar i arbetet orsakar spänningar i organiseringen av arbetet, arbetets innehåll, kompetenskraven, försörjningen och arbetets betydelse. En lösning på spänningarna kan hittas genom att tillsammans diskutera hur vi vill att arbetets framtid ska se ut och genom att vidta långsiktiga politiska åtgärder för att nå målen. Ansvaret för att inleda denna diskussion ligger hos beslutsfattarna. 

Framtidsredogörelsen ett underlag för fortsatt diskussion under kommande år

Framtidsredogörelsen bereddes vid statsrådets kansli. Frågorna och lösningsalternativen i redogörelsen baserar sig på undersökningar (på finska: Genom omvälvning med långsiktig politik – viljor från arbetets framtid och Med sikte på en bred förståelse av arbetets framtid), expertsynpunkter och öppna diskussioner. Ambitionen är att utveckla statsrådets framsynsarbete i riktning mot en modell där framsyn och framtidsinriktat tänkande utgör en del av tjänstemännens och beslutsfattarnas dagliga arbete. Också första delen av framtidsredogörelsen gällde förändringar i arbetet, särskilt vilka utmaningar omvälvningen innebär för samhället. Den andra delen fördjupar diskussionen om arbetets framtid och omvälvning genom att lägga fram förslag till lösningar.

Statsrådets framtidsredogörelse, del 2

Webbplats med information om framtidsredogörelsen

Ytterligare information: Paula Lehtomäki, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 280, [email protected], och Kaisa Oksanen, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 430, [email protected]

 
Tillbaka till toppen