Hoppa till innehåll

350 miljoner euro för etablering av välfärdsområdena och utveckling av verksamheten

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.20
Pressmeddelande

Finansministeriet anvisar 350 miljoner euro i statsunderstöd till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Syftet med den extraordinarie finansiering som ingår i tilläggsbudgeten är att etablera välfärdsområdenas verksamhet och påskynda reformen av servicen.

"Välfärdsområdena behöver stöd i början av sin verksamhet. Med den finansiering som nu beviljas kan välfärdsområdena finansiera kostnader som oundvikligen hänför sig till inledandet av verksamheten, vilket stärker områdenas ekonomiska situation och möjliggör investeringar i utvecklandet av servicen", säger kommunminister Sirpa Paatero.

Understödet kan inte användas för välfärdsområdets lagstadgade uppgifter, utan det är avsett till exempel för att förenhetliga servicen, förnya servicenätet, för nya digitala tjänster eller för projekt som gäller tillgången på personal och säkerställandet av ett tillräckligt antal anställda. På så sätt kan en större del av finansieringen med allmän täckning styras till skötseln av lagstadgade uppgifter.

Understödet beviljas välfärdsområdena på basis av kalkylmässiga bestämningsfaktorer: grunddelen, invånarantalet och antalet personer med organiseringsansvar. 

Understöden till HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad beviljas som ett fast anslag som grundar sig på en helhetsbedömning. HUS-sammanslutningens andel dras av från understödet till Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland. 

De kalkylmässiga faktorerna och viktningarna av dem samt HUS-sammanslutningens och Helsingfors stads fasta understödsandelar baserar sig på en behovsbedömning och en helhetsbedömning enligt understödets användningsändamål.

Statsrådet godkände statsrådets förordning om användningen av understödet den 23 mars 2023. Understöden betalas till välfärdsområdena i månadsskiftet mars-april.

Belopp som beviljas områdesvis
Birkalands välfärdsområde 28 923 272
Egentliga Finlands välfärdsområde 29 747 238
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 12 774 165
Helsingfors stad 18 000 000
HUS-sammanslutningen 25 000 000
Kajanalands välfärdsområde 7 249 385
Kymmenedalens välfärdsområde 10 866 370
Lapplands välfärdsområde 16 392 743
Mellersta Finlands välfärdsområde 19 216 766
Mellersta Nylands välfärdsområde 9 249 037
Mellersta Österbottens välfärdsområde 7 374 322
Norra Karelens välfärdsområde 10 683 248
Norra Savolax välfärdsområde 17 981 887
Norra Österbottens välfärdsområde 25 728 764
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 13 139 219
Satakunta välfärdsområde 14 283 565
Södra Karelens välfärdsområde 9 191 526
Södra Savolax välfärdsområde 11 228 230
Södra Österbottens välfärdsområde 13 897 849
Vanda och Kervo välfärdsområde 11 759 878
Västra Nylands välfärdsområde 18 688 836
Österbottens välfärdsområde 11 972 175
Östra Nylands välfärdsområde 6 651 525

Ytterligare information:
Ville-Veikko Ahonen, förändringsdirektör, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi 
Antto Korhonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet. tfn 02955 30547, antto.korhonen(at)gov.fi