Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Åtta personer sökte tjänsten som avdelningschef för kommun- och regionförvaltningsavdelningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 15.26
Pressmeddelande

Tjänsten som avdelningschef för finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning söktes inom den utsatta tiden av åtta personer. Avsikten är att tjänsten tillsätts den 1 juni för en viss tid på fem år.

Följande personer sökte tjänsten:

  • Katariina Juhola
  • Nina Kivi
  • Hanna Elina Makkula
  • Peter Marks
  • Matti Muukkonen
  • Jani Pitkäniemi
  • Tanja Rantanen
  • Auli Valli-Lintu

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen svarar för beredningen av lagstiftning som gäller kommunernas och samkommunernas förvaltning, personal, ekonomi och finansiering samt för de ärenden som gäller utveckling av den kommunala självstyrelsen och kommunstrukturen. Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder genomförandet av välfärdsområdesreformen, och avdelningens verksamhetsområde kommer utöver de nuvarande uppgifterna att omfatta även lagstiftnings- och styrningsuppgifter som gäller välfärdsområdena.

Mer information:
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Ministeriet
 
Tillbaka till toppen