Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Den nya propositionen om universitetssjukhustillägget i finansieringslagen på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2022 12.57 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 17.04
Pressmeddelande

Finansministeriet begär utlåtanden om propositionen om en bestämningsfaktor, universitetssjukhustillägget, som fogas till modellen för välfärdsområdenas finansiering med allmän täckning. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården beslutade att sända utkastet till proposition på remiss den 15 december 2022.

Universitetssjukhustillägget föreslås uppgå till 116 miljoner euro på riksnivå. Avsikten är att beloppet fogas till välfärdsområdenas kalkylerade basfinansiering från och med 2024. Staten finansierar enligt propositionen den tilläggsfinansiering som behövs, finansieringen minskar alltså inte inom något område. Universitetssjukhustillägget beaktas i övergångsutjämningen i samband med finansieringen, vilket minskar på tilläggets inverkan speciellt under de första åren, och finansieringen ökar stegvis under övergångsperiodens gång.

Universitetssjukhustillägget riktas till de välfärdsområden som är huvudmän för ett universitetssjukhus och till Helsingfors stad enligt invånarantal. Universitetssjukhustillägget är 34 euro per invånare i dessa områden.

Universitetssjukhustillägget beaktas också i välfärdsområdenas övergångsutjämningar från och med 2024.

Finansministeriet kommer att höra välfärdsområdena om universitetssjukhustillägget vid ett diskussionsmöte den 16 december 2022. Det är också möjligt att lämna ett skriftligt utlåtande om utkastet till proposition via utlåtandetjänsten under tiden 16 december 2022–9 januari 2023. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen i januari 2023.

Bakgrund

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering (RP 309/2022) överlämnades till riksdagen den 24 november 2022. I propositionen föreslogs en ändring av övergångsutjämningen i lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021) samt reglering av den engångsersättning som korrigerar finansieringen för 2023. Propositionen innehöll inte något förslag om en ny bestämningsfaktor för välfärdsområdenas finansiering, ett universitetssjukhustillägg. På basis av den respons som kom in under remissbehandlingen i början av hösten fanns det inte någon allmänt godkänd modell för att genomföra universitetssjukhustillägget.

Den inofficiella ministerarbetsgrupp som regeringen tillsatt för att samordna lagstiftningsplanen beslutade den 17 november 2022 att finansministeriet separat ska bereda en ny bestämningsfaktor för finansieringen som ska införas i finansieringslagen från och med 2024 och genom vilken tilläggsfinansiering anvisas välfärdsområden som är huvudmän för ett universitetssjukhus. Det utkast till proposition som sänds på remiss baserar sig på dessa riktlinjer. 

Ytterligare information: 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)gov.fi
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(a)gov.fi

 
Tillbaka till toppen