Hoppa till innehåll

Den riksomfattande rekommendationen om distansarbete upphör i mitten av oktober – arbetsplatserna kan börja förbereda sig på att kombinera distansarbete och distribuerat arbete

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2021 12.26 | Publicerad på svenska 24.9.2021 kl. 12.44
Pressmeddelande

Finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet har gått igenom grunderna för giltighetstiden för den riksomfattande rekommendationen om distansarbete. Ministerierna föreslår att rekommendationen om distansarbete upphör den 15 oktober. Vaccinationstäckningen kommer enligt ministeriernas bedömning att ligga nära det mål som statsrådet ställt upp. Detta gör det möjligt att kombinera distansarbete och distribuerat arbete på ett hälsosäkert sätt.  

Epidemiläget och vaccinationstäckningen har förbättrats i hela landet. Vaccinationstäckningen är tills vidare emellertid inte minst 80 procent bland den arbetsföra befolkningen, vilket var målet i regeringens reviderade hybridstrategi. Dessutom konstateras det fortfarande många smittfall.   

Återgången till arbetsplatserna kan inledas redan tidigare, om det utifrån en riskbedömning och det regionala epidemiläget är möjligt.   

Ansvaret för hälsosäkert arbete ligger på arbetsplatserna   

En förlängning av rekommendationen om distansarbete till mitten av oktober ger arbetsplatserna möjlighet att övergå flexibelt till en kombination av distansarbete och distribuerat arbete i samarbete med personalen. På nationell plan diskuteras aspekter som gäller kombination av distansarbete och distribuerat arbete mellan Arbetshälsoinstitutet, ministerierna, Institutet för hälsa och välfärd och arbetsmarknadsorganisationerna. Dessa aspekter lyfts fram bland annat i anvisningarna för arbetsplatserna. 

Resultaten av beredningsarbetet hjälper arbetsplatserna att övergå till en ny vardag. Ansvaret för hälsosäkert arbete överförs i högre grad till arbetsplatserna i och med att det omfattande distansarbetande som baserar sig på en riksomfattande rekommendation avvecklas.  Det är fortfarande nödvändigt att beakta skyddet mot coronaviruset när man ökar det distribuerade arbetet på arbetsplatserna.    

Statsrådet bedömde olika bekämpningsåtgärder i januari 2021 och beslutade att utarbeta en handlingsplan och därmed förbereda ett gradvist öppnande av samhället. Det ingick som en del i handlingsplanen för hybridstrategin att ministerierna omvärderar grunderna och giltighetstiden för regeringens riksomfattande rekommendation om distansarbete före utgången av september. Dessutom rekommenderades att man omedelbart inleder ett nationellt beredningsarbete för övergången från distansarbete till kombinerat distans- och distribuerat arbete.   

I sitt arbete utnyttjade ministerierna Institutet för hälsa och välfärds och Arbetshälsoinstitutets bedömningar av både den epidemiologiska utvecklingen och distansarbetets effekter som en del av åtgärderna för att bekämpa koronan. 

Ytterligare information:   
Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30031, juha.sarkio (at) gov.fi   
Raimo Antila, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 094, raimo.antila (at) gov.fi