Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Det behövs mera diskussion om kunskapsbaserad ledning

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2022 12.04
Nyhet

Digi i vardagen -delegationen har utifrån expertdiskussioner sammanfattat möjligheter och utmaningar i anslutning till kunskapsbaserad ledning. De synpunkter som framfördes vid en rundabordsdiskussion som ordnades i november 2021 ger utgångspunkter för fortsatt diskussion.

Diskussion kräver ett gemensamt språk

Vid rundabordsdiskussionen identifierades gemensamma utmaningar i fråga om kompetens. Utmaningarna har att göra med förståelsen för olika parters kunskaper, vilken är både varierande och splittrad.

Diskussionen om kunskap kräver ett gemensamt språk, en vokabulär, en beskrivning och konkretisering samt flera exempel på hur förståelse kan skapas. Ett gemensamt språk och förståelse som uppstår därigenom hjälper olika sektorer att agera effektivt och resultatrikt tillsammans.

Kundförståelse skapas genom mångsidig information

Vid diskussionen konstaterades det att kunskap ofta används endast för att lösa tekniska problem eller för administrativ rapportering. Den borde dock utnyttjas framför allt för att förbättra kundupplevelsen. Diskussionsdeltagarna konstaterade att förståelsen för kundernas behov bör förbättras inom alla sektorer.

Förutsättningen för kunskapsbaserad ledning är sådan högklassig information om användarna, kunderna och medborgarna som är tillämplig i förhållande till användningsändamålet. Deltagarna ansåg att kundförståelse inte kan uppstå om man inte har tillgång till tillräckligt mångsidig information. 

Enligt diskussionsdeltagarna bör kundupplevelsen och ledningen av den få en mera strategisk roll i planeringen av service- och utvecklingsarbetet hos aktörerna inom olika sektorer, stödjandet av beslutsfattandet eller överhuvudtaget i det strategiska arbetet. 

Kunskap måste ledas för att man ska kunna leda med kunskap

Vid rundabordsdiskussionen sammanfattades det att kunskapsbaserad ledning bör vara en kärnprocess i ledningssystemet, där man förädlar mål till mätare som gör det möjligt att analysera och utnyttja information till stöd för beslutsfattandet. Hela processen måste vara välfungerande och enhetlig.

En av de största utmaningarna i anslutning till kunskapsbaserad ledning är enligt diskussionen bristen på kundorienterad ledning, inte bristen på kundinformation. Skapandet och förankringen av samarbetsmodeller är en väsentlig del av utvecklandet av kunskapsbaserad ledning.

Debattörerna ansåg att vi behöver en gemensam nationell analys av informationens interoperabilitet på olika nivåer.

Rundabordsdiskussionen om kunskapsledning var diskussionsseriens fjärde evenemang. Den första diskussionen hölls i oktober 2020 och temat var välfärd och delaktighet i det digitala samhället. Vid den andra rundabordsdiskussionen behandlades digitala färdigheter och digital delaktighet. Temat för det tredje mötet var de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i digitala tjänster.

Mer information:

Digi i vardagen -delegationens sekretariat

Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)gov.fi
Pirre Laaksonen, samordnare, tfn 0295 530243 pirre.laaksonen(at)gov.fi

Offentliga förvaltningens ICT
 
Tillbaka till toppen