Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU godkände svarta listan över icke-samarbetsvilliga länder i skattesammanhang

Finansministeriet 5.12.2017 16.24 | Publicerad på svenska 7.12.2017 kl. 8.38
Nyhet

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor godkände tisdagen den 5 december den så kallade svarta listan över länder som inte är samarbetsvilliga i skattesammanhang. Förteckningen omfattar 17 länder och jurisdiktioner utanför EU.

Förteckningen synliggör de stater utanför EU som inte iakttar principerna om transparent och jämlik beskattning. Rådet stakade även ut riktlinjer för åtgärder mot länderna på listan.

Rådet godkände dessutom en annan förteckning över länder som på hög politisk nivå utfäst sig att ändra på sin lagstiftning.

Finland understödde sammanställandet av EU:s gemensamma förteckning samt effektiva motåtgärder.

Rådets pressmeddelande
Finland bekämpar skattekringgående genom internationellt samarbete (kolumn 24.11., på finska)

Ytterligare information:

Minna Upola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30337, minna.upola(at)vm.fi
Sami Koskinen, specialsakkunnig, Finlands EU-representation, tfn +32 476 203 601, sami.koskinen(at)formin.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Tillbaka till toppen