Hoppa till innehåll

Finland i topp i EU:s digitaliseringsjämförelse

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2019 14.44 | Publicerad på svenska 12.6.2019 kl. 14.37
Pressmeddelande

Finland tog täten i årets DESI-digitaliseringsjämförelse. DESI-indexet använder 13 indikatorer för att jämföra EU-ländernas framsteg med utnyttjandet av digitalisering. Finland passerade Sverige och Danmark och toppar nu listan: i fjol var Finland trea i jämförelsen.

Europeiska kommissionens årliga index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala handlingsförmåga och utveckling. Det maximala poängbeloppet i DESI-jämförelsen är 100. Finlands poängtal var 69,9, vilket är rejält bättre än EU-ländernas medeltal, 52,5. Finland uppnådde första plats för första gången.

Sverige, Nederländerna och Danmark kom på följande plats.

”Vi har legat nära täten en längre tid. Vårt målmedvetna och långsiktiga främjande av digitaliseringen har nu gett resultat. Det omfattande samarbetet mellan samhällets olika aktörer har varit avgörande för att vi nu är här”, konstaterade finansministeriets överdirektör, IKT-direktören Anna-Maija Karjalainen.

”Finlands framgång i den globala verksamhetsmiljön beror på medborgarnas, företagens och den offentliga förvaltningens förmåga att producera, skydda, förstå och utnyttja information. Finland har tack vare målmedveten informationspolitik möjlighet att agera föregångare även i fråga om utnyttjandet av information”, sade Karjalainen.

Digitala myndighetstjänsterna bland de bästa i Europa

Finland presterar väldigt väl i fråga om de digitala myndighetstjänsterna och utnyttjandet av digital teknik.

Den höga kompetensnivån är en av Finlands viktigaste framgångsfaktorer. 76 procent av befolkningen har åtminstone grundläggande digitala färdigheter, vilket överskrider EU-medelvärdet (57 %) rejält.

Även om så gott som alla hushåll har tillgång till fast bredband är det mindre populärt i Finland än i EU i genomsnitt (Finland 58 %, EU 77 %). Finland är främst i hela EU när det gäller mobila bredband, med klar marginal till nästa land. Uppkopplingstätheten är nästan dubbel jämfört med EU-medeltalet.

Finland hör till de främsta länderna i högsta allmänhet när det gäller digitalisering. Andra framstående länder är bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna, Luxemburg, Irland, Belgien och Estland.

Mera om DESI-indexet och landrapporten om Finland

Ytterligare information:

Anna-Maija Karjalainen, IKT-direktör, överdirektör, tfn 0295 530165, anna-maija.karjalainen(at)vm.fi