Hoppa till innehåll

Finlands återhämtningsplan fick stöd av EU:s finansministrar

finansministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.01
Pressmeddelande
Finansminister Annika Saarikko.

EU-ländernas finansministrar meddelade torsdagen den 28 oktober att de är nöjda med bedömningen av Finlands plan för återhämtning och resiliens. Finansminister Annika Saarikko representerade Finland vid videokonferensen.

”Jag är nöjd med den positiva respons som Finland fick. Återhämtningsplanen hjälper oss för sin del att förverkliga ansvarsfull finländsk ekonomisk politik där hållbara finanser och gröna investeringar går hand i hand”, säger minister Saarikko.

I sin plan för återhämtning och resiliens drar Finland upp riktlinjer för hur man ska använda sig av finansieringen från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Återhämtningsplanen innehåller för närvarande 2,1 miljarder euro i finansiering av reformer och investeringar. Planen en är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Reformerna och investeringarna är indelade i fyra pelare:

  1. Grön övergång
  2. digitalisering
  3. sysselsättning och kompetens
  4. social- och hälsotjänster.

Rådet godkänner planen inom de närmaste dagarna

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 4 oktober en positiv bedömning av Finlands plan. Finansministrarna diskuterade bedömningen vid sin videokonferens, men EU-rådet ska godkänna planen formellt genom ett genomförandebeslut  i ett skriftligt förfarande inom de närmaste dagarna. Genomförandebeslutet innehåller bland annat delmål och mål för Finlands plan.

Efter godkännandet får Finland 13 procent av EU-finansieringen i återhämtningsplanen, dvs. 271 miljoner euro i löpande priser, till sitt förfogande. Riksdagen har godkänt den tredje tilläggsbudgeten, vilken drar upp riktlinjerna för användningen av finansieringen i år. Nästa års EU-finansiering ingår i regeringens budgetproposition. 

Ministerierna och andra organisationer informerar om finansieringsansökningar inom sina ansvarsområden.

Mer information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi

EU-flaggan med en  text Finansieras av Europeiska unionen - Next Generation EU.

Annika Saarikko Finanspolitiken