Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finlands beskattningsrätt utvidgas – beskattningsrätt också på basis av den faktiska ledningsorten

Finansministeriet 1.10.2020 15.44
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att ett samfund som är registrerat eller grundat i Finland ska betraktas som ett inhemskt samfund. Som allmänt skattskyldig betraktas också utländska samfund vilkas faktiska ledningsort är belägen i Finland.

Målet med propositionen är att

  • säkerställa Finlands beskattningsrätt i situationer där ett utländskt samfund de facto leds från Finland
  • förbättra den finska lagstiftningens kompatibilitet med internationella skatteavtalssituationer och öka möjligheterna att lösa dessa situationer till Finlands fördel
  • förhindra och begränsa situationer där någon försöker undvika allmän skattskyldighet i Finland genom att bilda ett bolag utomlands, även om ägandet, ledningen och verksamheten helt och hållet finns i Finland.

I och med ändringen motsvarar den inhemska lagstiftningen om samfunds allmänna skattskyldighet lagstiftningen i flera andra stater. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet.

Bestämmelsen om faktisk ledningsort ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2021.

I propositionen föreslås dessutom ändringar i lagarna om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och koncernbidrag.

Ytterligare information:
Minna Upola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 172, [email protected]
 

Tillbaka till toppen