Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Bättre förutsättningar för bekämpning av grå ekonomi

Finansministeriet 12.4.2018 14.00
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att Finansinspektionens och Skatteförvaltningens samarbete ska intensifieras i syfte att bekämpa grå ekonomi, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansövervakningen har i fortsättningen möjlighet att utnyttja sådana fullgöranderapporter som Enheten för grå ekonomi utarbetar. I fortsättningen kan Finansövervakningen också lämna sådana uppgifter till Skatteförvaltningen och Verket för finansiell stabilitet som den får i sitt eget övervakningsarbete som gäller penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism.

Förslaget preciserar också lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. I reformen beaktas de internationella rekommendationer som  aktionsgruppen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Forcen (FATF) utfärdat 2012. Finland har varit medlem i mellanstatliga FATF sedan år 1991 och en landsutvärdering som gäller Finland pågår som bäst.

Efter reformen kan också rapporteringsskyldiga som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, såsom banker, utnyttja uppgifter som framförts i offentligheten om kunder som en del av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Reformen är i linje med anvisningarna från de europeiska tillsynsmyndigheterna (Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten). 

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Tillbaka till toppen