Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

IMF bedömer Finlands ekonomi

Finansministeriet
19.11.2021 10.04
Pressmeddelande

Internationella valutafonden publicerade sitt utlåtande om den finländska ekonomin fredagen den 19 november.

Utlåtandet berör bland annat

  • de ekonomiska utsikterna
  • coronaåtgärderna och den offentliga ekonomin
  • klimatåtgärderna
  • finanspolitiken
  • finansmarknaderna.

Minister Saarikko betonar stabiliseringen av skuldkvoten

Finansminister Annika Saarikko säger att mötet med IMF:s experter var nyttigt och att det bekräftade finansministeriets uppskattningar om utmaningarna för samhällsekonomin och de offentliga finanserna. Det är enligt ministern viktigt att organisationen undersöker och sörjer för utvecklingen i Finland.

”Regeringen är väl medveten om att den kraftiga tillväxten kan förbli en spurt. Finland måste uppnå hållbar, långsiktig, kraftig tillväxt så att man samtidigt prioriterar utgifter och iakttar ramarna. IMF:s ståndpunkter är mycket begripliga och nödvändiga i detta hänseende för att skuldutvecklingen ska kunna stabiliseras i enlighet med målsättningarna”, säger minister Saarikko. 

IMF ger ett motsvarande utlåtande om alla sina medlemsländer i samband med landrapporterna. IMF-besöken i medlemsländerna kallas för artikel IV-konsultationer eftersom de baserar sig på artikel IV i IMF-stadgan. Utlåtandet grundar sig på IMF-experternas egna bedömningar samt på diskussioner som de haft med finländska myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, finansinstitut, forskningsinstitut och andra aktörer.

IMF:s styrelse behandlar Finlands landrapport och separata utredningar om arbetsmarknaden och finansmarknaden i Finland i början av nästa år.

Mer information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken
 
Tillbaka till toppen