Hoppa till innehåll

Juridisk utredning om förtroendeuppdrag på flera förvaltningsnivåer inleds 

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 9.49
Pressmeddelande
Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen har tillsatt professor i offentlig rätt Janne Salminen till utredare i ett projekt för en juridisk utredning om förtroendeuppdrag på flera olika förvaltningsnivåer. 

Projektet inkluderar, förutom professor Salminens juridiska utredning, en arbetsgrupp som inleder sin verksamhet hösten 2024 och som ska utarbeta en bedömningspromemoria om eventuella behov av att ändra på lagstiftningen. Arbetsgruppen ska även granska kommun- och välfärdsområdesanställdas deltagande i beslutsfattandet på kommunal nivå och välfärdsområdesnivå.

Lagstiftningen begränsar för närvarande inte en persons verksamhet som förtroendevald samtidigt på flera förvaltningsnivåer, till exempel som riksdagsledamot och som förtroendevald i ett välfärdsområde eller i en kommun. Emedan de kommande kommunal- och välfärdsområdesvalen närmar sig har det blivit aktuellt även med förtydligande av olika organs namn.

Bakgrunden till utredningen är föresatsen i statsminister Petteri Orpos regeringsprogram, enligt vilken regeringen inleder en omfattande utredning i anslutning till eventuell överlappning i beslutsfattandet på olika nivåer och jävsfrågor samt kommun- och välfärdsområdesanställdas deltagande i kommun- och välfärdsområdesstyrelsernas och underlydande nämnders arbete.

Kommun- och regionminister Ikonen anser det vara viktigt att de rättsliga ramvillkoren för förtroendeuppdrag på olika förvaltningsnivåer utreds noggrant.  Välfärdsområdena medförde en ny nivå för förvaltning och beslutsfattande i Finland och därigenom också nya frågor om förtroendeuppdrag och eventuella behov att avgränsa dem. 

”Människor måste ha möjlighet att delta i det demokratiska beslutsfattandet på olika nivåer. Samtidigt är det med tanke på demokratin och öppenheten i beslutsfattandet viktigt att de rättsliga frågorna, rättigheterna och skyldigheterna är klara”, säger minister Ikonen.

Janne Salminen är professor i offentlig rätt vid Åbo universitet och ger regelbundet utlåtanden till grundlagsutskottet. Den juridiska utredningen pågår från den 1 juni 2024 till den 31 december 2024.

Arbetsgruppens arbete utförs stegvis så att de tolkningar som gäller organ är klara före valet nästa vår, och själva arbetet blir klart i sin helhet mot slutet av 2025. 

Mer information:
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, enhetschef, tfn 02955 30018

Förvaltningspolitiken Hyvinvointialueet Kommunärenden Orpos regeringsprogram Tillbaka till innehållsförteckningen Val- och partilagstiftningen samt demokratisk praxis