Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Känslan av ensamhet och vittringen av framtidstron framhävdes i de sista Dialogerna under undantagsperioden

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2022 8.40
Nyhet

De sista diskussionerna i anslutning till Dialogerna under undantagsperioden, som pågått i nästan två år, ordnades i början av december. Diskussionsdeltagarna lyfte fram erfarenheter av långvarig ensamhet, isolering och erodering av gemenskap som upplevs under undantagsperioden.

”De senaste två åren har känts som en berg- och dalbana där samhället ibland öppnas och sedan stängs igen. Det är svårt att se vad som händer härnäst. Då pandemin bara drar ut ställs frågan: slutar det här någonsin?”

De sista Dialogerna under undantagsperioden kan sammanfattas bland annat med dessa ovan beskrivna tankar. Deltagarna på olika håll i Finland upplevde att konsekvenserna av den långa undantagstiden haft en ojämn inverkan på olika grupper av människor och förvittrat framtidstron. Den utdragna situationen ökar osäkerheten. Vardagen känns fortfarande tung på grund av den utdragna situationen och gamla sorger och obehandlade saker har trängt fram på nytt.

Under diskussionerna utbytte man erfarenheter av olika livssituationer som drabbats särskilt hårt av coronan. Ensamheten och interaktionen på distans orsakar särskild oro. Det att en närstående person bor geografiskt sett långt borta upplevdes som en särskild utmaning på grund av de olika restriktionerna. Många rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården samt äldre personer har varit ensamma. Spelberoende och beroende av social media kan också ha förvärrats i och med att en allt större del av studierna eller arbetet sker med beroendeframkallande apparater. 

De positiva sidorna med pandemin togs också upp

En del av dem som deltog i diskussionerna berättade dock att de njuter av den långsammare takten under undantagstiden och av möjligheten att undvika belastande sociala situationer. Konst och kultur var viktiga avkopplingssätt för många. Olika slags glimtar av ihärdighet, sätt att klara vardagen, uppbyggande av förtroende och den ökade betydelsen av sammanförande dialog lyftes också fram i diskussionerna.

Hopp inges också av vaccinerna och restriktionerna som förväntas avhjälpa det försvagade epidemiläget. Flera tjänster som ger ensamma människor stöd och trygghet har också öppnats igen, vilket gör det möjligt att lämna och få hjälp med en lägre tröskel än i början av pandemin. 

Vi behöver mer dialog – beslutsfattarna bör också delta i diskussionen

Emedan undantagstiden fortsätter önskade man att beslutsfattarna skulle delta i diskussionerna för att dela med sig av sina erfarenheter och för att kunna ta pulsen på vanliga människor. Medborgarnas förtroende för kommunerna, statsförvaltningen och myndigheterna beskrevs som en känslig fråga som man borde värna om, inte bara genom en kontinuerlig dialog utan också genom konsekventa riktlinjer och ledning.

Det fanns också förståelse för beslutsfattarna, debattörerna ansåg det vara viktigt också för beslutsfattarna att ha möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och höra vilka frågor människor grubblar över.

Nästan 300 dialoger sedan undantagsperioden inleddes

Dialoger under undantagstiden har varit en serie diskussioner som samordnats av DialogAkademin, stiftelsen Dialogpaus, finansministeriet, justitieministeriet, Sitra och statsrådets kansli och där man behandlat människors erfarenheter under undantagstiden i Finland ur olika synvinklar. 

Tanken bakom dialogerna under undantagsperioden har varit att ge människor och organisationer möjlighet att föra en konstruktiv diskussion och öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter.

De första Dialogerna under undantagsperioden fördes i april 2020. Sammanlagt 296 diskussioner ordnades av 111 diskussionsarrangörer och deltagarna uppgick till cirka 2130.

De sista diskussionerna ordnades den 2 december 2021. Diskussioner fördes bland annat med hänsyn till äldre, professionella inom utövande konst, familjer med två kulturer, kommunernas tjänsteinnehavare, anställda hos föreningar och organisationer samt frivilliga och de som deltar i verksamhet.

Ytterligare information:
Janne Kareinen, direktör, Dialogakademin, tfn 0456316516, Janne. Kareinen(at)dialogiakatemia.fi 
Laura Arikka, verkställande direktör, stiftelsen Dialogpaus, tfn 0445792686, Laura.arikka(at)eratauko.fi 
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi 

 
Tillbaka till toppen