Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kommissionen godkände ett statligt garantiprogram för rederier – garantierna tryggar godstrafiken

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2020 7.31
Pressmeddelande

Finska staten kan bevilja garantier till sådana rederier som transporterar frakt som är viktig med tanke på försörjningsberedskapen och som hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen. Europeiska kommissionen godkände stödprogrammet den 28 maj.

EU har temporärt lättat på sina regler om statligt stöd för att medlemsstaterna ska kunna trygga i synnerhet tillgången till företagsfinansiering och företagens likviditet under räntekrisen. De temporära bestämmelserna gäller till utgången av året.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om alla åtgärder som vidtas i enlighet med de temporära bestämmelserna. Dessutom ska kommissionen godkänna åtgärderna innan de kan införas.

Godstrafiken måste vara väsentlig med tanke på försörjningsberedskapen

Staten kan bevilja garantier åt rederibolag som bedriver frakttrafik som är viktig med tanke på försörjningsberedskapen. Syftet med garantierna är att trygga finansieringen av dessa bolags driftskapital under coronakrisen. Staten kan bevilja borgen som säkerhet för banklån eller återbetalningar av arbetspensionsavgifter.

Finansministeriet ber Försörjningsberedskapscentralen ge ett utlåtande om borgensansökningens konsekvenser för försörjningsberedskapen.

Garantier kan inte beviljas om stödmottagaren haft ekonomiska svårigheter redan innan coronaviruspandemin bröt ut.

Programmet för statsborgen för rederier ingår i den andra tilläggsbudgeten, som riksdagen godkände den 24 april.

Ytterligare information:

Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Sakari Lehtiö, finansråd, tfn 02955 30439, fornamn.efternamn(at)vm.fi

 
Tillbaka till toppen