Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Kommunförsök stöder minskningen av kommunernas förpliktelser

Finansministeriet
3.9.2014 10.10
Pressmeddelande -

Minskningen av kommunernas förpliktelser understöds genom kommunförsök. Statens minskar på förpliktelserna och lättar på styrningen, och kommunerna ges friare händer att utveckla förvaltningsöverskridande handlingsmodeller utifrån kommuninvånarnas behov.

Kommunernas uppgifter och förpliktelser ska enligt målet i regeringens strukturpolitiska program minskas så mycket att kommunerna sparar en miljard euro per år. Målsättningen understöds med kommunförsök som omfattar 16 kommuner eller kommungrupper inom utredningsområdena, sammanlagt 56 kommuner.

Finansministeriet har berett ett propositionsutkast om kommunförsöken (regeringens proposition till lag om minskning av kommunernas förpliktelser och styrning samt om försök som stöder branschöverskridande handlingsmodeller). Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling (Halke) förordade onsdagen den 3 september överlämnandet av lagutkastet till statsrådet.

- Minskningen av uppgifterna och förpliktelserna har visat sig vara svårare än väntat. Tröskeln kan minskas med hjälp av kommunförsök som gör det möjligt att pröva hur saker kan ordnas på nya sätt. Försökskommunerna ges friare händer att agera då staten minskar på de lagstadgade förpliktelserna och lättar på styrningen av rekommendationerna. Efter attförsöket upphört 2016 ska vi utvärdera hur de prövade lösningarna kunde etableras och utvidgas till att omfatta alla kommuner, säger trafik- och kommunminister Paula Risikko.

Försöken inkluderar sex handlingsmodeller:

* Integrerade handlingsmodellen för välfärd: Kommunerna kan delvis slå samman serviceplaner för kunderna inom olika servicebranscher, så att kunden får en enhetlig plan som omfattar all service som behövs. Kommunerna kan utnyttja försöksbestämmelser som gäller behandlingen av kunduppgifter.
* Utbildningsservicen: Kommunerna inom utredningsområdena samarbetar t.ex. när det gäller att utnyttja läroverksnätverket. 
* Tillsynen över kommunernas verksamhet: Tillämpningen av detaljerade rekommendationer och anvisningar lättas. Kundaspekten är avgörande för hur servicen lyckats.   
* Boendetjänsterna: Försöket går ut på att lätta styrning som ökar på kommunernas utgiftstryck, och på att främja utvecklandet av nya handlingssätt. Detta gäller bl.a. lokalitetsrekommendationer. Servicen utvärderas ur kundens perspektiv.
* Samarbetet mellan kommunerna och FPA: Vanda stad och FPA utvidgar sitt samarbete inom utkomststödsservicen. Försöksbestämmelser kan utnyttjas vid behandlingen av kunduppgifter.
* Ungdomsgarantin: Kommunerna och TE-centralerna förbättrar sitt samarbete genom ömsesidiga avtal, så att de unga ska kunna betjänas bättre och effektivare.  

Målet är att en regeringsproposition om kommunförsöken överlämnas till riksdagen i september. Lagen avses vara i kraft från ingången av 2015 till utgången av 2016.

Förfrågningar:

Silja Hiironniemi, överdirektör, tfn 02955 30220
Sonja Manssila, projektchef, tfn 02955 30534
Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 02955 30228

[email protected] 

Paula Risikko strukturreform
Tillbaka till toppen