Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Riktlinjerna för den offentliga förvaltningens molntjänster utgivna

Finansministeriet 18.1.2019 15.04
Nyhet

Finansministeriet utgav den 18 januari 2019 riktlinjerna för den offentliga förvaltningens molntjänster. Riktlinjerna fastställer hur information som ägs av en organisation inom den offentliga förvaltningen kan behandlas i molntjänster. Målet är att stödja staten, landskapen och kommunerna i beslutsfattandet när de planerar och upphandlar nya IKT-tjänster.

Riktlinjerna behandlar IKT-tjänster som tillhandahåller delade resurser (t.ex. datorkapacitet, lagrings-, säkerhetskopierings- och dataöverföringskapacitet), dvs. så kallade molntjänster.
 

Riktlinjerna:

  1. Molntjänster ska behandlas på samma sätt som alla andra upphandlingar eller ändringar av IKT-tjänster
  2. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid avtalen, säkerställandet av servicens kontinuitet och informationens tillgänglighet
  3. Molntjänsten ska uppfylla den upphandlande partens krav på servicefördelar och -garanti
  4. Om molntjänsterna eller molnservicetekniken ger de bästa fördelarna och den bästa garantin och om det inte finns några andra restriktioner ska man i huvudsak välja dem
  5. Molntjänsternas servicefördelar och - garanti ska utvärderas regelbundet, och då de väsentliga avtalsvillkoren ändras
  6. Behandling av offentlig information ska inte begränsas
  7. Icke-offentlig information kan behandlas i ett offentligt moln om datasäkerheten och -skyddet har ordnats och dokumenterats på behörigt sätt

Som en del av arbetet med riktlinjerna har det också utreds vilka ändringar de eventuellt kräver i de nuvarande VAHTI-anvisningarna och andra anvisningar om informationssäkerhet och kontinuitet i verksamheten.

Det praktiska genomförandet av riktlinjerna ska stödas med hjälp av fortsatta åtgärder som räknats upp i samband med riktlinjerna.

Bekanta dig med publikationen Riktlinjer för den offentliga förvaltningens molntjänster

Ytterligare information:

Pauli Kartano, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30486, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT
Tillbaka till toppen