Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling:
Löntagarnas köpkraft ökar och konkurrenskraften förbättras

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2018 13.00
Pressmeddelande

Kommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen utgav den 21 juni 2018 sin nyaste rapport om utsikterna för lönebildningen. Den separata utredning som bifogats rapporten granskar utvecklingen av hushållens köpkraft inom olika socioekonomiska grupper under åren 2010-2016.

Den sammanlagda lönesumman inom ekonomin beräknas öka med 4,0 procent år 2018 och med 3,5 procent under 2019 och 2020. Löntagarnas köpkraft beräknas öka med 2,4 procent år 2018 och med 1,9 procent år 2019 tack vare den ökade lönesumman. Ökningen av köpkraften avtar till 1,3 procent år 2020 på grund av förhöjda socialskyddsavgifter för löntagarna.

Löneförhöjningarna för 2018 och 2019 förhandlades branschvist. Förhandlingarna resulterade i det stora hela i förhöjningar som motsvarar förhöjningarna inom teknologiindustrin, med beaktande av avtalsperiodens längd.

Konkurrenskraften förbättras tack vare lägre enhetsarbetskostnader

Konkurrenskraftavtalet sänkte på enhetsarbetskostnaderna i Finland med 2,5 procent år 2017.

Enligt Europeiska kommissionens prognos kommer enhetsarbetskostnaderna att öka betydligt långsammare i Finland än i euroområdet även under 2018-2019. Enhetsarbetskostnaderna beräknas minska sammanlagt med 5,5 procent i förhållande till euroområdet under 2017-2019. Därmed förbättras vår kostnadskonkurrenskraft avsevärt i förhållande till det övriga euroområdet.

I den uppföljningsrapport om lönebildningen som utgivits av kommissionen för inkomst- och kostnadsutveckling redogörs det för hur inkomsterna, priserna, köpkraften och konkurrenskraften utvecklas samt utvecklingsutsikterna för dem. Kommissionens bedömning baserar sig på finansministeriets konjunkturprognos som ekonomiska avdelningen vid finansministeriet publicerade i sin Ekonomiska översikt den 18 juni 2018.

Uppföljningsrapport om lönebildningen (på finska)

Ekonomisk översikt, sommaren 2018

Mer information:

Mikko Spolander, överdirektör,  fö[email protected], tfn 02955 30006

 
Tillbaka till toppen